Varsle om kritikkverdige forhold i Røde Kors

Røde Kors er en humanitær organisasjon med nulltoleranse for korrupsjon, misbruk, mobbing og trakassering.

Varsling er en måte å rapportere atferd som kan være uetisk, ulovlig, ressurssløsende eller som er i strid med Røde Kors' regelverk.

Reporting miscondut: English pages

Røde Kors oppfordrer alle til å rapportere mistanker om uetisk eller ulovlig atferd.

Det tillates ikke sanksjoner eller represalier mot dem som rapporterer slike mistanker.

Det er viktig at ulovlige eller uetiske forhold avdekkes raskt. Røde Kors har egne kanaler og rutiner for varsling av slike forhold.

Slik varsler du om donasjon eller e-post-svindel

Hvis du har mistanker om eller bekymringer angående falske appeller/e-post om donasjon mottatt fra Røde Kors, meld fra her!

Dersom du opplever eller er vitne til annen type misbruk; falske innsamlinger, misbruk av Røde Kors logo kan dette også meldes fra om her!

Full konfidensialitet

Alle forhold som blir varslet vil bli behandlet konfidensielt. Den som varsler har rett til å være anonym. Identiteten til varsleren vil bli holdt konfidensielt. Det vil imidlertid gjøre vår undersøkelse og utredning av forholdene enklere hvis vedkommende oppgir navn og kontaktinformasjon.

Veileder: