Varslingsrutiner og håndtering av uakseptabel atferd i Røde Kors

Her finner du Norges Røde Kors' rutiner for intern og ekstern varsling, og våre rutiner for hvordan håndtere mobbing, trakassering og uakseptabel adferd.

Alle har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Det er ønskelig at alle i Røde Kors skal benytte seg av det juridiske regelverket og varsle slik at man får satt et kritisk søkelys der det er nødvendig.

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.

Kritikkverdige forhold kan være lovbrudd, brudd på interne regler eller retningslinjer, på etiske normer eller annen kritikkverdig atferd.

Relaterte dokumenter