Nå er det straks landsmøte – engasjer deg og følg med!

Landsmøtet er Røde Kors’  høyeste myndighet. Det er landsmøte hvert tredje år, og det er her retningen for organisasjonen blir satt. Nå er det straks et nytt landsmøte!

I 2023 er Akershus Røde Kors vertskap for landsmøtet, og tillitsvalgte fra hele landet samles 6.-8. oktober i Lillestrøm.

Du finner program, sakspapirer og alt du trenger på rodekors.no/landsmotet.

Hva skjer på landsmøtet?

Delegater fra hele organisasjonen samles for å evaluere perioden som har vært og legge grunnlaget for Norges Røde Kors' fremtid og retning de neste tre årene. Landsmøtet vedtar den strategiske retningen og velger ledelsen for den neste perioden.

Landsmøtet skal blant annet:

  • Diskutere og vedta langtidsplan og hovedprogram, herunder rammebudsjett for kommende tre år. Hovedprogrammet er vår felles strategi, og sier hva slags mål vi jobber etter og hva vi skal oppnå i perioden.
  • Diskutere og vedta lover for Røde Kors og behandle andre innkomne forslag
  • Velge president, to visepresidenter og seks medlemmer med to varamedlemmer til landsstyret
  • Velge kontrollkomité og fastsette bestemmelser for komiteen
  • Velge valgkomité og fastsette valgordning for landsmøtet

Hvem deltar på landsmøtet?

På landsmøtet deltar én delegat med stemmerett fra hver lokalforening og hver distriktsforening, samt lederne av distriktsrådene, landsrådsmedlemmene og landsstyret. Det er vanligvis leder i lokal- og distriktsforeningen som er delegaten med stemmerett.

Slik kan du engasjere deg

Vet du hvem som skal delta på landsmøtet fra din lokalforening? Hvis ikke kan du spørre lokalforeningen om det. Du kan bidra til å spille delegatene «dine» gode ved å sette deg inn i sakene som skal behandles og komme med innspill og argumentasjon til dem. Sakene som skal behandles på landsmøtet kan du lese her: Sakspapirer. Benytt muligheten til å påvirke – engasjer deg!

Du kan følge med på alt som skjer

For de som ønsker å følge med, eller ikke har anledning til å delta fysisk, vil landsmøtet bli strømmet. Dette kommer det mer informasjon om på landsmøtesiden «Følg landsmøtet digitalt».