Etikk- og taushetserklæring

Bekreftelse av Røde Kors etikkerklæring og taushetserklæring

For å bli frivillig i Røde Kors må du bekrefte vår etikkerklæring og taushetserklæring.

Alle frivillige i Røde Kors har taushetsplikt om alle personopplysninger de får tilgang til som frivillig. Frivillige i Røde Kors etterlever Røde Kors’ syv prinsipper.

Les nøye gjennom erklæringene før du bekrefter. Du bekrefter ved å huke av i innmeldingsskjemaet.

Du vil få en bekreftelse på e-post når du har bekreftet.