Anne Bergh Vis bildetekst
(Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors)

Generalsekretær

Anne Bergh er generalsekretær i Norges Røde Kors.

Anne Bergh startet i jobben som generalsekretær i Norges Røde Kors 1. november. Hun har bakgrunn som leder fra internasjonalt arbeid i Folkehelseinstituttet og har erfaring og kompetanse med frivillighet fra tidligere arbeid i Røde Kors.

– Vi opplever en utfordrende tid og en klimakrise med store humanitære konsekvenser. Da trenger vi et sterkt Røde Kors både hjemme og ute. En krig i Europa, som har vidtrekkende og dramatiske konsekvenser for mennesker i store deler av verden, har gjort behovet for Røde Kors enda tydeligere. Røde Kors trengs som talsperson og som humanitær kraft og talerør for mennesker i sårbare situasjoner.

Bergh har en solid lederbakgrunn og mange års erfaring innen internasjonalt arbeid, folkehelse, humanitær rett, organisasjonsutvikling og strategiarbeid, inkludert ti år i Røde Kors nasjonalt og internasjonalt og tretten år ved Folkehelseinstituttet i Oslo.

Hun har hovedfag fra institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo, har gått sjefskurset på Forsvarets høyskole og var tidligere ansatt som fagdirektør og leder for klynge for global helse ved Folkehelseinstituttet.

Secretary General/Generalsekretær

Anne Bergh
Telefon: 22 05 40 00
E-post: anne.bergh@redcross.no
Pressebilde