– Norge må jobbe for Jemen i FNs sikkerhetsråd

Krigen i Jemen har vart i over seks år. Med et sete i FNs sikkerhetsråd kan Norge spille en viktig rolle og bidra til å få en slutt på kriger som trekker ut i tid.

– Norge kan være en fredsnasjon. I FNs sikkerhetsråd må Norge tørre å være prinsipielle for å beskytte sivile i land som Jemen. Krigens regler må følges. Vi kan heller ikke la kriger vare til evig tid, da ødelegges både samfunn og hele generasjoner, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Røde Kors jobber i krigs- og konfliktområder over hele verden. Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) har i gjennomsnitt vært engasjert i 42 år i de ti største operasjonene. I stedet for en militær slutt, fortsetter konfliktene, kanskje på lavere intensitet.

– Listen over konflikter som skaper humanitære kriser har vært nesten uforandret det siste tiåret. Mange barn blir voksne uten å kjenne til noe annet enn konflikt. Nå har Norge en unik mulighet til å påvirke, sier Apeland.

Må sikre at nødhjelp når fram
Den nåværende borgerkrigen i Jemen har vart i seks år, men landet har vært preget av konflikt i flere tiår. Apeland besøkte nylig Jemen og Røde Kors sitt arbeid i et land.

– Kun halvparten av helsetjenestene i Jemen er i drift nå. Det gjør at alle som bor i landet rammes hardt av krigen, og mange dør av sykdommer som lett kan helbredes. Noen av de viktigste oppgavene i Sikkerhetsrådet vil være å sikre respekt for krigens regler. Sikre at nødhjelp og helsehjelp når fram til der mennesker opplever kriser på grunn av krig og konflikt, og sikre at helsearbeidere beskyttes slik at de kan utføre sitt livsviktige arbeid på en trygg måte, sier Apeland.

Sanksjoner er ikke løsningen
De katastrofale forholdene for mennesker i Jemen kan ikke løses av hjelpeorganisasjoner alene. Landet er helt avhengig av at nødvendige varer kommer inn gjennom vanlige kommersielle kanaler, og at det er mulig å frakte varer rundt i landet.

– Alle tiltak eller sanksjoner som er med å hindre tilgang på livsnødvendige varere for innbyggerne i Jemen, vil bare gjøre situasjonen enda vanskeligere og kan koster flere menneskeliv, sier Apeland.

I løpet av konflikten i Jemen har 16 frivillige eller ansatte i Røde Kors-bevegelsen blitt drept imens de var på oppdrag. Det inkluderer de tre ICRC-ansatte som mistet livet i angrepet på flyplassen i Aden 30. desember.

– Jemen, Syria, Afghanistan, Somalia, Irak og Libya preger nyhetsbildet år etter år. Dersom én av disse konfliktene blir avsluttet vil mange millioner mennesker få et bedre liv. Det er noe konkret å jobbe for, sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99