Røde Kors: Hver fjerde nordmann føler seg ensom

Få kjenner til hjelpetilbud for ensomhet og mange savner mer kontakt med mennesker, viser nye tall nå rett før jul.

En langvarig pandemi har preget oss alle, og antall personer som forteller at de kjenner seg ensomme, fortsetter å holde seg på et høyt nivå. Utviklingen bekymrer Røde Kors.

– Røde Kors vil gi et godt tilbud til alle som føler seg ensomme. Derfor oppfordrer vi flere til å melde seg som besøksvenner. Vi mangler 1.000 besøksvenner i hele landet, sier, president i Norges Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll.

En ny spørreundersøkelse som Opinion har utført på oppdrag fra Røde Kors viser at bare en av tre kjenner til hjelpetilbudet mot ensomhet. Hver fjerde nordmann føler seg ensom for tiden og hele én av tre savner mer menneskelig kontakt.

Årets mørkeste dag

21. desember er vintersolverv og årets korteste og mørkeste dag. Røde Kors markerer dagen hvert år ved å rette søkelyset mot ensomhet og utenforskap. For mange er alle dager like mørke. Samtidig bruker vi dagen på å peke på at vi går lysere tider i møte, både ved at sola nå snur og vi forhåpentligvis får mer kontroll på smittesituasjonen i 2022.

– Vi bruker dagen til å formidle håp og må minne hverandre på at vi kan gjøre en stor forskjell i andres liv dersom vi bryr oss, for eksempel gjennom å engasjere oss i frivillig arbeid, sier Sveinsvoll.

Røde Kors oppfordrer alle til å tenke litt ekstra på de som kan ha det tøft i denne perioden. Ta en telefon til noen du tror kan være mye alene nå. Det kan gjøre en stor forskjell.

Menneskemøtene gir energi

De nye tallene viser en tydelig negativ utvikling hvor stadig flere oppgir at de er ensomme som følge av pandemien. Tallene viser at det er flest i Nord-Norge som sier de er ensomme. Også på spørsmål om man gruer seg til jul, er det flest i nord som sier ja. Hele 20 prosent av de spurte forteller at de gruer seg til jul i Nord-Norge, mot 12 prosent i landet som helhet.

Det er de yngste under 25 år og de eldste over 80 år som kjenner mest på ensomhet for tiden. 32 prosent av de unge under 25 forteller at de føler seg ensomme som følge av koronapandemien.

– Nå trenger vi at enda flere blir med på dugnaden mot ensomhet. Høytidene er en vanskelig tid for mange, men ensomhetsproblematikken forsvinner ikke over nyttår. Heldigvis kan vi alle bidra, sier Sveinsvoll og legger til:

– Alle er velkomne til å bidra i kampen mot ensomhet, enten det er ved å ringe en venn man ikke har snakket med på lenge eller melde seg inn som frivillig besøksvenn i Røde Kors. Hvis man sitter hjemme og føler seg litt alene, er Røde Kors et fint sted å bli aktivert. Nå er behovet større, og da er det enda viktigere med initiativ fra enkeltpersoner som ønsker å gjøre en forskjell.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no