Over 100 Røde Kors-foreninger bistår i vaksineinnsats

Over hele landet bistår nå hundrevis av frivillige kommunene med den pågående vaksineringen, og enda flere hjelper til på andre måter for å stoppe koronapandemien.

– Vaksineinnsatsen er lyset i tunnelen, og det er motiverende for våre frivillige å hjelpe kommunene i denne viktige innsatsen, sier president Thor Inge Sveinsvoll i Røde Kors.

Denne uka er frivillige i 123 lokalforeninger i Røde Kors engasjert i aktiviteter knyttet til koronapandemien. 101 av foreningene er direkte knyttet til vaksinasjonssentre over hele landet. Også andre frivillige aktører deltar i dette viktige arbeidet.

I Viken fylke er 33 av lokalforeningene i aktiv innsats som støtteaktør for lokale myndigheter. I Vestfold og Telemark bistår 14 lokallag Røde Kors kommunene, i Trøndelag er 11 lokallag i sving, mens det i Møre og Romsdal er 10 lokalforeninger som bistår ved vaksinesentrene, for å nevne tre fylker til med et utstrakt samarbeid.

– Mange frivillige har vært i innsats helt siden pandemien kom til Norge i mars i fjor, og vi har et håp om at den pågående vaksineinnsatsen vil kunne avslutte den direkte innsatsen mot selve smitten og redde liv, sier Sveinsvoll.

Frivillige fra Røde Kors og andre frivillige organisasjoner bistår kommunene og helseforetakene med praktisk organisering og informasjon under vaksineringen, på teststasjoner, med transport av koronatester, utdeling av mat og transport av mennesker som ikke har mulighet til å oppsøke test- eller vaksinesentrene.

– Koronainnsatsen er et godt eksempel på det viktige samspillet mellom myndigheter og frivillig organisasjoner i krisesituasjoner, både lokalt og nasjonalt, sier Sveinsvoll.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99