Røde Kors: Hver fjerde nordmann føler seg ensom for tiden

Mange savner mer kontakt med mennesker. Spesielt de yngste og de eldste av oss forteller at de er ensomme for tiden, viser nye tall rett før jul.

En ny spørreundersøkelse som Opinion har utført på oppdrag fra Røde Kors viser at én av fire kjenner på ensomhet for tiden. Under én uke før jul er det også 12 prosent som sier at de gruer seg til jul. Blant dem som også sier at de kjenner på ensomhet, er tallet langt høyere.  

– Nå trenger vi at enda flere blir med på dugnaden mot ensomhet. Høytidene er en vanskelig tid for mange, men ensomhetsproblematikken forsvinner ikke over nyttår. Heldigvis kan vi alle bidra, sier Thor Inge Sveinsvoll, president Røde Kors.

Årets mørkeste dag 

21. desember er vintersolverv og årets korteste og mørkeste dag. Røde Kors markerer dagen hvert år ved å rette søkelyset mot ensomhet og utenforskap. For mange er alle dager like mørke. Samtidig bruker Røde Kors dagen på å peke på at vi nå går lysere tider i møte.

– Vi bruker dagen til å formidle håp og må minne hverandre på at vi kan gjøre en stor forskjell i andres liv dersom vi bryr oss, for eksempel gjennom å engasjere oss i frivillig arbeid, sier Sveinsvoll. 

Mange savner en å prate med

Det er de yngste under 25 år og de eldste over 80 år som forteller at de kjenner mest på ensomhet for tiden. Hele 41 prosent av de unge under 25 forteller at de føler seg ensomme. Blant de eldste over 80 år er det 36 prosent som oppgir at de er ensomme nå.  

Røde Kors merker også at mange kjenner på ensomhet – også som en ettervirkning etter en lang koronapandemi hvor mange har vært mye alene. Over hele landet er det mennesker som venter på en frivillig besøksvenn å snakke med.  

– Alle er velkomne til å bidra i kampen mot ensomhet, enten det er ved å ringe en venn man ikke har snakket med på lenge eller melde seg inn som frivillig besøksvenn i Røde Kors. Hvis man sitter hjemme og føler seg litt alene, er Røde Kors et fint sted å bli aktivert. Nå er behovet større, og da er det enda viktigere med initiativ fra enkeltpersoner som ønsker å gjøre en forskjell, sier Sveinsvoll

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no