Fordømmer angrep som rammet sykehus og Røde Kors-kontor i Donetsk

Røde Kors reagerer sterkt på at et angrep har rammet et Røde Kors-støttet sykehus og Røde Kors-komiteens kontor i Donetsk i Ukraina de siste dagene.

– Røde Kors fordømmer sterkt alle angrep som rammer helseinstitusjoner og vår humanitære innsats. Partene i krigen må respektere og skjerme den livsviktige humanitære hjelpen, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors i Norge.  

I helgen ble et sykehus i Donetsk, som støttes av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), truffet i forbindelse med et angrep. To pasienter omkom og flere ble skadet. Mandag ble ICRC-kontoret i samme by rammet da en granat eksploderte på gårdsplassen, med skader på bygningen og flere kjøretøy. Ingen personer ble skadet.

Dermed har det vært tre angrep den siste uka som har rammet den humanitære innsatsen til Røde Kors-bevegelsen i Ukraina, etter at en frivillig hjelpearbeider i et nødhjelpsteam til Ukraina Røde Kors i Kherson ble drept i kraftig bombing torsdag.  

– Under internasjonal humanitær rett har partene i krigen en forpliktelse til å ta alle mulige forholdsregler for å unngå å ramme sivile og sivil infrastruktur. Medisinsk og humanitær personell og utstyr må beskyttes og respekteres. Det er avgjørende for at Røde Kors-bevegelsen skal kunne gi medisinsk hjelp til de som har behov for det og gjennomføre mandatet sitt, sier Bergh.  

Så langt har det vært rapportert hundrevis av angrep som har rammet helseinstitusjoner og annen medisinsk innsats.  De tre hendelsene den siste uken har skjedd i forbindelse med omfattende angrep med tunge eksplosiver i byer og andre befolkede områder.  

– Angrepene som har rammet medisinsk og humanitær innsats de siste dagene viser også hvordan bruken av tunge eksplosive våpen i tett befolkede områder skaper massive skader og lidelse for sivile. Tusenvis av sivile har blitt drept og skadet i bombingen av byer. Det viser hvorfor det er så viktig å jobbe for å stoppe for bruk av slike tunge eksplosive våpen i urbane områder, sier Anne Bergh.  

Norges Røde Kors støtter innsatsen til Den internasjonale Røde Kors-komiteen i Ukraina med midler, medisinsk utstyr og medisinsk personell. ICRC har mandat til å operere på begge sider av frontlinjene og har dialog med partene i krigen.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no