Viktig skritt for å forby krig i byer

Røde Kors er glade for at Norge og andre land i dag har sluttet seg til den internasjonale innsatsen for å få et internasjonalt forbud mot å føre krig i byer.

– Vi ser i Ukraina og mange andre steder at høyeksplosive våpen i byer rammer sivile hardest. Dagen erklæring er et viktig skritt for å få et internasjonalt forbud, sier Anne Bergh, generalsekretær for Røde Kors i Norge.

Gjennom erklæringen forplikter Norge og de andre landene seg til å begrense eller avstå fra bruken av eksplosive våpen i befolkede områder. Dette skaper også en klar forventning om en ny standard og en ny norm for krigføring i tettbefolkede områder, også fra alle de andre statene som foreløpig ikke har aktivt støttet erklæringen.

– Dette er et stort skritt for å styrke beskyttelsen av sivile og respekten for internasjonal humanitær rett. Den gir håp om at siviles enorme lidelser ikke lenger vil bli akseptert som en forventet konsekvens av krigshandlingene, sier Bergh.

Bruken av høyeksplosive våpen i befolkede områder er en av hovedårsakene til sivile lidelser i konflikt i dag. Slike våpen forårsaker omfattende sivile dødsfall og skader, og ødelegger hjem, sykehus, skoler og annen infrastruktur eller tjenester som er avgjørende for siviles overlevelse. Den samlede effekten gir alvorlige og langsiktige humanitære konsekvenser, fra storstilt forflytning til global matusikkerhet, overskrider grenser og kan sette utviklingsindikatorer flere tiår tilbake.

– Hver dag er Røde Kors vitne til de humanitære konsekvensene av krigføring i byer, spesielt bruken av eksplosive våpen. Byers infrastruktur er ofte tett sammenvevd og et angrep som forårsaker skade på vannanlegg eller strømforsyning kan ha store konsekvenser for sivilbefolkningen, da ringvirkningene kan forårsake at for eksempel kritisk infrastruktur som skoler eller sykehus settes ut av drift. Slik skade er forutsigbar, og må reduseres eller til og med forhindres, ved å tilpasse valg av våpen og kamptaktikker til virkeligheten på moderne slagmarker, sier Bergh. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no