Røde Kors: Frivilligheten har vært helt avgjørende for å møte økt pågang av flyktninger

På drøye to måneder etter eskaleringen av krigen i Ukraina ble innsatsen til Røde Kors-frivillige på asylmottak oppskalert fra 8 til 68 mottak.

– Innsatsen over hele Norge for flyktninger fra Ukraina og andre land må verdsettes når vi i dag markerer frivillighetens dag, i Frivillighetens år. Frivillige stiller alltid opp for de som trenger det, enten det er i hverdagen eller under kriser. Frivillige er hverdagsheltene i samfunnet, og det er det vi feirer i dag, sier Thor Inge Sveinsvoll, president i Røde Kors i Norge. 

Ved utgangen av året har Røde Kors over 5000 frivillige i aktiviteter for flyktninger og migranter over hele landet. 

– Nok en gang har frivillige vist hvor omstillingsdyktige de er. På grunn av krigen i Ukraina økte behov innen migrasjon, og i løpet av kort tid var frivillige til stede for flyktninger på mottak over hele landet, sier Sveinsvoll og fortsetter: 

– Den samlede innsatsen for flyktninger fra frivillige i Norge er enorm. Og denne økningen kommer i tillegg til den vanlige frivillige innsatsen som gjøres i Røde Kors og andre organisasjoner gjør. 

Røde Kors mener den frivillige innsatsen fra en rekke organisasjoner har vært avgjørende for å hjelpe flyktninger som har kommet fra krigsområder i år. 

– Frivilligheten har bistått myndighetene og vært avgjørende for at flyktninger får en god mottakelse i Norge, og en god start i lokalsamfunnene, sier Sveinsvoll. 

2022 er markert som Frivillighetens år, og det har vært mye fokus på den frivillige innsatsen og dens betydning i samfunnet.  

– Selv om året snart er slutt, så er dette bare starten på at samfunnet både heier på den frivillige innsatsen og legger forholdene til rette for at det skal være enkelt å være frivillig i Norge, sier Sveinsvoll. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no