Nødhjelpsinnsatsen i gang etter jordskjelv

Nødhjelpsinnsatsen er i gang og søk og redning fortsetter etter jordskjelvet som rammet vest på Java i Indonesia mandag klokken 13:21 lokal tid.

Rystelsene berørt et stort område og ifølge lokale myndigheter skal mer enn 160 mennesker ha mistet livet, og rundt 700 mennesker er skadd. I tillegg har hus, veier og infrastruktur fått store skader.

– Det rapporters at antallet skadde fortsetter å stige imens redningsarbeidet pågår. Så tidlige etter et jordskjelv er det vanskelig å få oversikt, men vi vil vite mer om omfanget i løpet av de neste timene og dagene, sier Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver for Asia i Røde Kors i Norge.

Indonesiske Røde Kors har mobilisert personell for å hjelpe til med søk og redning, førstehjelpsinnsats og samtidig jobbe med å få oversikt over skadeomfanget og hvor behovene er størst.

– Nå umiddelbart etter jordskjelvet er det viktig å komme raskt til der folk er skadd, og sørge for at folk kommer seg ut av umiddelbar fare. Men veldig raskt blir det også viktig å dele ut vann, mat og forsyninger til folk som har blitt evakuert eller som har fått sine hjem ødelagt, sier Bjørke-Henriksen.

I tiden etter et jordskjelv kommer det ofte både etterskjelv, jordskred og andre farlige situasjoner på grunn av ødelagte bygninger og annet som kan rase sammen.

– Befolkingen i dette området har opplevd jordskjelv tidligere, men det er mye usikkerhet etter et jordskjelv. Folk vet ikke når det er trygt å reise hjem, om jobben deres vil bli påvirket, og om deres kjære har det bra, sier Bjørke-Henriksen.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no