Klimakrisen skaper enorme helseutfordringer

En global helsekrise er i ferd med å skapes, med store og uforutsigbare konsekvenser for liv og helse.

Klima-, natur- og miljøendringene verden nå står midt oppi, utgjør en trussel mot folkehelsen. Arter og natur forsvinner, og global oppvarming gir klimaendringer med store og uforutsigbare konsekvenser for liv og helse. 

– Helsekriser fortoner seg annerledes enn vi har vært vant med i nødsituasjoner på grunn av klimaendringene. Samtidig ser vi at klimakrisen fører med seg nye helseutfordringer, sier Anne Bergh, generalsekretær for Røde Kors i Norge.  

Dette er tema for seminaret Den globale klimahelsekrisen Røde Kors og Utenriksdepartementet arrangerer på Litteraturhuset i Oslo fredag.

– I internasjonale helseoperasjoner ser Røde Kors i økende grad at menneskene vi hjelper både kan stå oppe i krig og konflikt og ekstreme utslag av klimaendringer som tørke, hete og flom, sier Bergh.

Menneskers helse rammes både direkte og indirekte, fysisk og psykisk. Krisen rammer hardest de som allerede er mest sårbare, og den kommer gjerne i tillegg til andre kriser, som krig og konflikt, sult og fattigdom. Verdens helseutfordringer øker, og langsiktige bistandsmål står i fare.

50 millioner mennesker rammet av ekstrem tørke på Afrikas horn, en tredel av Pakistan står under vann etter flom, mens Europa har hatt sin varmeste sommer på 500 år. Det siste tiåret er 1,7 milliarder mennesker rammet av ekstremvær og klimarelaterte katastrofer.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no

Seminaret blir streamet her: https://www.youtube.com/watch?v=qveTdCfwYzE.