Røde Kors om COP27: Støttefond for tap og skade et lite lyspunkt på Klimatoppmøtet

Røde Kors i Norge er glad for at FNs klimatoppmøte vil opprette et nytt fond for å hjelpe mennesker rammet av klimaendringer.

– At det ble enighet om å etablere en finansieringsordning for tap og skade er et lyspunkt fra FNs klimatoppmøte. Det var et viktig krav fra mange av de landene som rammes hardest av klimakrisen. Det var også viktig at 1,5 graders målet opprettholdes. Men Røde Kors beklager at statene ikke klarte å komme lenger i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. De humanitære konsekvensene vil bli enorme om ikke utslippene reduseres kraftig. Veien frem mot 2030 blir avgjørende, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors i Norge, som er tilbake fra klimatoppmøtet i Egypt som ble avsluttet natt til søndag.

Hun utfordrer staten, næringsliv og sivilsamfunn til å gjøre alt som er mulig for å få ned utslipp og redusere konsekvensene av flom, tørke, hetebølger og matkrise som allerede rammer mennesker over hele verden.

– Tap og skade-fondet blir viktig. Men det er mye som skal på plass før fondet vil få effekt, og det blir viktig at fondet kommer dem til gode som rammes hardest av klimaendringene.  Det løser heller ikke det grunnleggende problemet med at verden med dagens reduksjonsforpliktelser går mot en katastrofal global oppvarming på 2,8 grader i 2100, sier Bergh.

Hun mener det avgjørende for å begrense de humanitære konsekvensene av klimakrisen er at hvert enkelt land nå leverer på de forpliktelsene de har inngått, både i Egypt og på tidligere toppmøter.

Bergh viser til at klimakrisen aldri har vært tydeligere enn i år. Bare under de to ukene klimatoppmøtet til FN har pågått i Egypt, har Røde Kors sitt globale varslingssystem advart mot 71 klimarelaterte hendelser, i stor grad flommer i de ulike verdensdelene.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no