Kolera forsterker Libanons krise

Røde Kors advarer om at den humanitære situasjonen i Libanon er kritisk når det på toppen av de eksisterende krisene har kommet et kolerautbrudd.

– Vi møter nå vanlige libanesere på de mobile helseklinikkene som til nå har hjulpet flest syriske flyktninger, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll som nå er Libanon. 

Krisene har stått i kø for Libanons innbyggere og flyktninger fra nabolandet Syria. På toppen av den økonomiske krisen som har preget landet i lang tid kommer nå kolerautbruddet som myndighetene erklærte i oktober.

– Mange i Libanon mangler tilgang på rent vann, og det gjør at smitte, slik som for eksempel kolera, spres raskere, sier Sveinsvoll.

Kolerautbruddet i landet har nå spredd seg til alle landets fylker og estimater sier at over 3.200 mennesker er smittet. Antallet vil trolig øke, og 18 mennesker er registrert omkommet som følge av kolera.

– Situasjonen i Libanon er alvorlig. Kolera er i utgangspunktet enkelt å behandle, men landet har vært gjennom flere kriser som har etterlatt landet i en alvorlig sosioøkonomisk krise, sier Sveinsvoll. Han er i Libanon for å følge opp det langvarige samarbeidet med Libanon Røde Kors.

Hjelpeorganisasjonen jobber nå for fullt for å hjelpe landets innbyggere, hvor en stadig større andel nå lever i fattigdom. Tre av fire libanesere lever nå i fattigdom og om lag 1,9 millioner libanesere trenger humanitær hjelp. Røde Kors i Norge støtter blant annet mobile helseklinikker som gir tilgang til primærhelsetjenester for både syriske flyktninger og det stadig økende antallet libanesere.

– Ved helseklinikkene i Libanon opplever de at stadig flere libanesere oppsøker det gratis helsetilbudet som tilbys her. De har rett og slett ikke råd til å betale for helsetjenester, eller transport for å komme seg til nærmeste helsetilbud. Det er en av konsekvensene av at stadig flere mennesker lever i fattigdom, sier Sveinsvoll.

I tillegg til å støtte mobile helseklinikker, jobber Røde Kors for å bedre tilgangen til rent vann, sanitær- og hygieneaktiviteter og folkehelse i områdene som har tatt imot mange flyktninger. De mobile helseklinikkene tilbyr gratis medisiner og behandling for akutte og kroniske sykdommer, oppfølging av gravide og ammende, henvisninger til sykehus, vaksinasjoner, obstetrikktjenester, pediatriske tjenester og psykososial støtte.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no