Forbereder nødhjelp til Kherson

Røde Kors-bevegelsen er nå i Kherson for å forberede nødhjelpsresponsen.

– Røde Kors-bevegelsen har nå team på plass for å forberede nødhjelpsresponsen. De humanitære behovene er allerede tydelige. Nå jobber teamene våre å få overblikk over de akutte medisinske behovene, sier Jørgen Haldorsen, utenlandssjef for Røde Kors i Norge.

Det er svært store mengder av udetonerte eksplosiver både i byen, og i omkringliggende områder. Skadeomfang og ødeleggelser påført av slike skjulte trusler er enorme.

– I tillegg til tap av liv og fysiske skader, kan udetonert ammunisjon og eksplosiver som ligger igjen etter kampene hindre tilgang til viktige tjenester som sykehus, og gjøre det farlig å utføre reparasjoner på vann- og kraftanlegg. Det vil igjen forårsaker ytterligere lidelse for sivile, sier Haldorsen.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no