Røde Kors-rapport: Unge i Norge forteller om sult og ekskludering

Tomt kjøleskap hjemme, tom mage på skolen og penger som ikke strekker til fritidsaktiviteter eller skoleaktivitet. Det er noe av det ungdom som vokser opp i familier med dårlig råd opplever i dag.

Hvert eneste år møter Røde Kors over 120.000 barn og unge gjennom ulike aktiviteter over hele Norge. Mange av aktivitetene er spesielt rettet mot barn og ungdom som vokser opp i fattigdom. For første gang har organisasjonen nå kartlagt hvordan ungdommene selv opplever å vokse opp i familier med svært dårlig råd.  

Resultatene er nedslående: Det er store forskjeller mellom barn og unges muligheter på skolen og fritidsarenaer, avhengig av familiens økonomi. Rapporten avdekker hvor vanskelig det er å vokse opp som fattig i et rikt land som Norge.  

– Det finnes barn som legger seg sultne – også her i Norge. Nå som den økonomiske situasjonen har vært krevende lenge, er det flere som faller utenfor. Barn blir skadelidende som følge av dette. Røde Kors frykter at vi bare er i startfasen av en sosial krise, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors. 

Barn i fattige familier har gjerne trippelskift i hverdagen: Ekstrajobb ved siden av skolen for å spe på familieøkonomien, ekstrajobb hjemme for å hjelpe til med småsøsken eller fungere som navigatør inn i offentlig hjelpeapparat – i tillegg til å skulle være et barn på skolen.  

Noe av det ungdommene forteller er: 

  • 1 av 6 sier at de ofte var sultne på skolen 
  • 4 av 10 barn som vokser opp i fattigdom, sier de gruer seg til å gå på skolen 
  • Skildringene viser gjennomgående en barndom preget av voksne bekymringer 
  • Mange opplever å ikke få være med på skoleutflukter på grunn av familiens økonomi 
  • 1 av 5 har latt være å delta i én eller flere fritidsaktiviteter fordi familien ikke hadde råd 

Stor økning i henvendelser om hjelp 

Det siste året har vi i Norge sett en betydelig forverring av økonomien for mange husholdninger (SIFO, 2022). Koronakrisen er blitt erstattet av en ny krise – dyrtiden. Ifølge SSB har husholdningene i snitt fått 18 000 kroner mindre å rutte med i 2022. De som er spesielt rammet, er de som har aller minst fra før. Også Røde Kors merker en økt pågang i antall henvendelser.  

– Det gjør et sterkt inntrykk når vi møter barn som ikke får varme måltider hjemme, som ikke har matpakke på skolen og som vet at det ikke er penger til å dekke kostnadene til utstyr eller kontingenter for fritidsaktiviteter, sier Bergh. 

– Dette er barn som ikke går i bursdagsselskaper fordi det er forventet at de har med gave. De reiser ikke med foreldrene på ferieturer. De ønsker seg grunnleggende ting som vinterjakker og varme sokker til jul. Fattigdom skaper utenforskap, en usynlig skillevegg til det samfunnet andre lever i, forteller Bergh videre.   

Kjenner på kroppen at velferdssamfunnet ikke fungerer

I den nye rapporten «Når barn må være voksne» har Røde Kors snakket med ungdom som selv har opplevd å vokse opp i en familie hvor pengene ikke strekker til. De snakker om skole, fritidsaktiviteter og hvordan oppveksten har påvirket valg de har tatt når det gjelder utdanning og arbeidsliv.  

115.000 barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Andelen har økt dramatisk de siste 20 årene. Bak tallene finner vi store, humanitære utfordringer. 

– Dette er en utvikling vi som samfunn ikke kan godta. Historiene til ungdom vi har snakket med gir et annet bilde av Norge enn vi er vant med. De har kjent på kroppen når velferdssystemet ikke fungerer, når skolen forsterker ulikhet i stedet for å legge til rette for like muligheter og utvikling. De forteller om en barndom med voksne bekymringer knyttet til økonomi, som de bærer med seg videre, sier Bergh.

Se hele rapporten her!

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no