Dramatisk økning i underernæring i Syria

Konsekvensene av over et tiår med krig treffer nå store deler av befolkningen i Syria. Fattigdom har blitt hverdag og nå øker antallet underernærte barn som trenger helsehjelp.

På et barnesykehus i Aleppo forteller legen at antallet underernærte barn har økt drastisk de siste årene.

– Foreldre har rett og slett ikke penger til mat til barna sine. For fire år siden behandlet avdelingen for underernærte barn her i gjennomsnitt fem pasienter daglig. Nå forteller de om en stor pågang og at de kan ta imot 50 pasienter på en dag, forteller Jørgen Haldorsen som leder Røde Kors i Norge sin internasjonale avdeling. Han var nylig i Syria for å følge opp arbeidet Røde Kors er involvert i der.

Selv om krigshandlingene ikke lenger pågår mange steder i Syria, har konsekvensene av over 11 år med krig, pandemi, internasjonale sanksjoner og en kollaps i økonomien ført størstedelen av befolkningen ut i fattigdom.

– Krisene står virkelig i kø for Syria. Nå har også alle landets provinser hatt koleratilfeller. Det er trist å se hvordan behovene øker. Nå trenger 14,6 millioner mennesker hjelp fra humanitære organisasjoner, av en befolkning på 21,7 millioner mennesker, sier Haldorsen.

Tilgangen på trygt drikkevann gjør situasjonen vanskelig mange steder. Også i mange byer er befolkningen avhengig av vann som kjøres ut på tankbiler. Vannet er ikke alltid av god kvalitet. Fordi over halvparten av helsearbeiderne i landet har reist og kapasiteten til å reparere vannforsyninger og annen helt nødvendige tjenester, har Røde Kors i mange år jobbet for å kunne tilby helsetjenester og få vann fram gjennom rørene.

– I Syria jobber vi med store prosjekter som for eksempel å sikre vanntilførselen til en hel by. Vi jobber med vannforsyningen blant annet til Aleppo og Damaskus, og når vannet når fram gjennom rørene er det millioner av mennesker som får glede av det. Et av vannprosjektene i Aleppo skal sørge for vann til over 2 millioner mennesker, 40 prosent av innbyggerne i byen vil få vann gjennom pumpestasjonen og vannreservoaret som vi jobber med å reparere, forteller Haldorsen.

I tillegg til vannprosjekter jobber Røde Kors med helsehjelp, over store deler av landet. Feltsykehuset basert på telt som Røde Kors etablerte i Al Hol-leiren nordøst i Syria sommeren 2019 er oppgradert og har flyttet inn i bygninger som bedre tåler de vanskelige værforholdene i området. Dette gir også et bedre helsetilbud til de som bor i leiren.

– Hver dag får i gjennomsnitt 50-60 pasienter hjelp på sykehuset, og antallet øker gradvis. I 2021 ble det gjennomført 11.000 medisinske behandlinger ved Røde Kors sitt feltsykehus i Al Hol-leiren, som i dag driftes av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Syrisk Røde Halvmåne.

Oppgraderingen av sykehuset har økt sengekapasiteten fra 28 til 36, gitt bedre plass og forbedret ventilasjonen. Sykehuset er rett og slett forbedret for både pasienter og helsepersonell på sykehuset. Forbedringene gjelder også både for smittevern og privatliv.  Sykehuset driftes av et team på 57 ansatte fra ICRC og Syrisk Røde Halvmåne. Det er leger, sykepleiere, jordmødre, laboratorium-teknikere, røntgenteknikere og andre støttefunksjoner.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no