Ikke mulig å ringe ambulanse på Gaza

I kveld forteller Palestinsk Røde Halvmåne at de har mistet kontakt med alle sine team på Gazastripen, fordi alle kommunikasjonslinjer er nede.

Både mobilnett, fasttelefon og internett er nede, som betyr at den medisinske nødtelefonen også er nede.
– Ambulansepersonell fra Palestinsk Røde Halvmåne har i 20 døgn rykket ut for å gi førstehjelp til sårede og har hentet ut utallige døde. Nå er det ikke mulig å ringe etter hjelp, men de må rykke ut der de ser bombene slår ned, sier Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors i Norge.

Frivillige som gir førstehjelp eller annet nødhjelpsarbeid inne på Gazastripen står midt i en veldig farlig innsats med risiko for sitt eget liv. Behovet for helsehjelp er enormt etter mer enn to uker med krigshandlinger.
– En pause i kampene vil gjøre det mulig å hjelpe flere, men mat, vann og helsehjelp må komme fram, uansett om kampene pågår. Og de som gir medisinsk hjelp skal beskyttes. Krigens regler er klare på dette, sier Haldorsen.

Tidligere i dag kom et kirurgisk team fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) inn til Gazastripen, sammen med 6 lastebiler med humanitær hjelp og medisinsk utstyr for å operere krigsskadde.

For pressehenvendelser, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no