Røde Kors markerer årets mørkeste dag: Dyrtid forsterker utenforskap

Nesten hver fjerde person i Norge sier at de er ensomme for tiden. Samtidig sier svært mange at dyrtiden påvirker dem sosialt.

– Ensomhet er et folkehelseproblem som vi må ta på alvor. Ensomhet kan kjennes tyngre når vi går inn i julehøytiden. Vi ser også at dyrtiden som preger oss i år for mange forsterker følelsen av å stå utenfor felleskapet, sier Røde Kors-president Siri Hatlen i forbindelse med markeringen av årets mørkeste dag.

Nå er det vintersolverv og vi går endelig mot lysere tider. For noen er imidlertid mange andre dager også mørke. På årets korteste og mørkeste dag oppfordrer Røde Kors alle til å være med på å bekjempe ensomhet.

– Ensomhet rammer bredt, og den rammer særlig unge og de eldste. Vi vil minne oss på hvor stor betydning vi som enkeltmennesker kan ha for andre. Ensomhet er et samfunnsproblem de fleste av oss kan bidra til å minske, sier Hatlen. Ved å stille opp som frivillig kan man gjøre en viktig forskjell, det er mange som ønsker seg besøksvenn eller andre former for kontakt. 

Andelen som oppgir at de er ensomme er stabilt høy, og i år viser tallene at dyrtiden også preger mange folks sosiale liv. Nesten halvparten av befolkningen i Norge sier at de påvirkes negativt sosialt av at mye er blitt dyrere den siste tiden, viser en ny landsomfattende spørreundersøkelse Opinion har gjennomført på vegne av Røde Kors. Det er de yngste under 30 år som i størst grad oppgir at de blir negativt påvirket av dyrtiden. Hele 59 prosent sier at det påvirker dem negativt. Syv av ti som gruer seg til jul, sier også at de er påvirket negativt sosialt av at ting er dyrere for tiden.  

– Alle kan bidra i kampen mot den tunge ensomheten som dessverre rammer for mange. Vi bruker denne dagen til å minne om at alle kan gjøre en gjøre en viktig forskjell i andres liv. Et “hei”, et smil, eller en telefonsamtale til noen du ikke har snakket med på lenge kan bety utrolig mye for den enkelte, sier Hatlen.  

 

For pressehenvendelser, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no