Røde Kors: Regjeringen tar ikke nok internasjonalt ansvar

Det er skuffende at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett kutter i antall kvoteflyktninger, og at bistanden ikke når Stortingets vedtak om 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).

De humanitære behovene i verden øker, og manglende internasjonal satsing rammer de aller fattigste.

Det er urovekkende at Regjeringen vil kutte antall kvoteflyktninger fra 2000 til 1000, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

Bekymret for land i sør

Røde Kors mener Norge må følge anbefalingene fra FN og øke antall kvoteflyktningplasser, ikke halvere antallet.

– Kvoteordningen er en av få trygge veier til Norge for barn og voksne som trenger beskyttelse. Mange mennesker på flukt får ikke den hjelpen de trenger, og mange land som allerede er overbelastet tar et altfor stort ansvar for mennesker på flukt, sier Anne Bergh.

– Det er positivt at Norge har opprettet et eget program for Ukraina, som også inkluderer en vesentlig humanitær innsats. Vi er likevel bekymret for at den ekstra innsatsen for landene i sør som rammes av konsekvensene av krigen ikke videreføres, sier hun.

Den humanitære støtten til Afghanistan, hvor behovet har økt, reduseres. Røde Kors mener Norge bør ta et større internasjonalt ansvar i en tid der de humanitære utfordringene er rekordstore på grunn av krig, katastrofer og klimaendringer.

– Aldri har flere vært på flukt, understreker generalsekretæren.

– Vi kan ikke bruke mindre enn lovet på bistand og kutte i antallet kvoteflyktninger når verden trenger mer hjelp enn noensinne, sier generalsekretæren.

Røde Kors ber Stortinget sikre at hjelpen til de aller fattigste når målet om 1 prosent av BNI, slik Regjeringen har forpliktet seg til. Regjeringen foreslår å bruke 0,94 prosent av BNI til bistand, i strid med løftet i regjeringsplattformen og vedtak i Stortinget om å bruke 1 prosent.

– Det er viktig at det ikke lempes på dette målet, slår Bergh fast.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no