– Millioner av menneskers liv og helse står i fare

Røde Kors mener det haster å sikre robuste helsetjenester og finansiering av klimatiltak i land preget av konflikt. Norge må være pådriver under klimatoppmøtet COP28 i Dubai.

– Klimakrisen utgjør en eksistensiell trussel mot menneskeheten, og Norge og andre vestlige land har et ekstra ansvar for å bidra til at flest mulig land er forberedt på enda større endringer av levevilkårene, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors. 

Bergh deltar på klimatoppmøtet COP28, som en del av Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen sin delegasjon.  

Vil beskytte 500 millioner

Røde Kors-forbundet (IFRC) har som mål å beskytte 500 millioner mennesker i de 100 mest klimasårbare landene, gjennom støtte til nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger. 

– Det Røde Kors kan gjøre utover nødhjelpsinnsats når naturkatastrofene først har inntruffet, er å bidra til å styrke motstandskraften og evnen til å takle krisene i de mest utsatte områdene, sier Bergh. 

Klimakrisen medfører mange nye utfordringer for menneskeheten. Mellom 2030 og 2050 er det ventet at klimaendringene årlig vil bidra til minst 250 000 dødsfall knyttet til helseproblemer alene som følge av feilernæring, malaria, diare og hetebølge.  

– I klimadiskusjonen handler mye om tall, men dette dreier seg først og fremst om millioner av mennesker som på grunn av klimaendringene akkurat nå ikke får nok mat og drikke eller tilgang til helsetjenester. Mens verdens ledere diskuterer, dør barn og voksne på grunn av dramatiske vær- og klimaendringer i sine nærmiljø, sier Bergh. 

Ord må bli handling

Nylig avdekket en rapport fra Norges Røde Kors og ICRC at av 21,3 milliarder dollar som til nå er utbetalt av internasjonale klimafond globalt, har kun 20,6 millioner dollar gått til Jemen, Irak og Syria. Dette på tross av at de er blant landene som er hardest rammet av klimakrisen.   

Ingen av klodens 30 mest sårbare land er blant de 30 landene som mottar mest tilpasningsmidler per innbygger. Stater med mulighet til det, som Norge, må betydelig oppskalere finansieringen for å gjøre de mest sårbare samfunnene i stand til å tilpasse seg klimakrisen de allerede står midt oppe i.  

 – Det er ikke lenger nok å rope varsku; nå må alle med makt og innflytelse som møtes på klimatoppmøtet i Dubai sette handling bak ordene og sørge for solid finansiering av livreddende klimatiltak. Denne innsatsen trenger vi nå. Det kan ikke vente, sier generalsekretæren. 

 For pressehenvendelser: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no