– Dyrtiden er blitt en sosial krise for de fattigste i Norge

I forkant av årets høstferie er det kommet inn flere søknader fra skolen og barnevernet om gratis ferie i regi av Røde Kors. Stadig flere får det krevende økonomisk.

– Vi er inne i en sosial krise. Dagens velferdstjenester klarer ikke å sørge for at barnefamilier har nok å leve for, sier Ingvill Alisøy-Gjerløw, leder for humanitære programmer i Røde Kors. 

Dyrtiden rammer dem som har aller minst fra før hardest. Det merker Røde Kors gjennom aktiviteter rettet mot familier som lever i fattigdom.  

– Røde Kors har hatt tilbudet “Ferie for alle” i over 20 år. Vi ser en dramatisk endring de siste årene, hvor våre deltakere har det tøffere nå enn tidligere. Vi merker også at det offentlige hjelpeapparatet er svært presset, sier Alisøy-Gjerløw. 

– Det er vondt at så mange familier nå er fortvila over høy husleie de sliter med å betale, ubetalte regningsbunker og bekymringer om de har råd til mat på bordet i morgen, forteller Alisøy-Gjerløw videre.  

70.000 barn i Norge har foreldre som mottar sosialhjelp fra det offentlige. Barnefamilier som lever på sosialhjelp forteller i en ny undersøkelse at de ikke har råd til mat, klær eller fritidsaktiviteter. I en ny Røde Kors-rapport forteller halvparten av foreldre som mottar sosialhjelp sier at de sliter med å gi barna det de trenger.  

Stadig flere av oss får det tøffere økonomisk. Høy prisvekst, renteøkninger, matvarepriser som stiger og stiger og lange perioder med dyr strøm har satt spor. Røde Kors har ferietilbud for familier som ikke har råd til å dra på ferie på egenhånd. Tilbudet er behovsprøvd, og det er offentlige instanser som søker på vegne av familien. For mange av deltakerne har det gått fra vondt til verre det siste året. 

– Vi ser mange nye familier som aldri har vært i kontakt med oss tidligere. I år har det kommet langt flere søknader fra skolehelsetjenesten og barnevernet enn tidligere år, sier Alisøy-Gjerløw.  

I år er det i overkant av 700 barn og voksne som er med på Ferie for alle. Det er en økning sammenlignet med normalår før pandemien.  

“Ferie for alle” er Røde Kors’ gratistilbud for familier som lever med svært lite penger. Tilbudet er behovsprøvd, og det er Nav, barnevernet, helsesykepleier, flyktningtjenesten, asylmottaket eller andre offentlige aktører som melder familiene på ferieoppholdene. 

Når økonomien blir trangere, er ferie gjerne det første som ryker. Om lag 90 Røde Kors-frivillige bruker høstferien på å skape gode ferieminner for barn, unge og foresatte over hele landet. 

Hva er ferie for alle? 

    • Ferie for alle er et ferietilbud til barnefamilier som ikke selv har råd til å reise på ferie.   
    • Det er mange ulike årsaker til at familiene ikke har mulighet til å reise, men felles for dem er at barna ikke får de samme mulighetene som andre barn.   
    • Det er ansatte i kommunen som melder familier på Ferie for alle. Minst ett av barna i familien må være i barneskolealder.   
    • For Røde Kors er det viktig at hele familien får dele minner og gode opplevelser sammen. Derfor reiser hele familien sammen på ferieoppholdet.   
    • Alle ferieopphold gjennom Ferie for alle ledes av frivillige i Røde Kors.