Røde Kors: – Regjeringen gjør ikke nok for fattige familier

Statsbudsjettet mangler et krafttak for fattige barnefamilier i Norge. Dyrtid gjør at foreldre oppsøker frivillige organisasjoner for å få mat og klær til barna sine.

– Røde Kors er bekymret for økningen i fattigdom, og særlig blant barnefamilier. Vi er skuffet av at Regjeringen ikke tar kraftfulle nok grep for fattige barnefamilier i Norge, som særlig rammes av dyrtidas økte kostnader, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

Røde Kors har det siste året opplevd en betydelig økning i antallet henvendelser om gratis mat, klær og ferie- og fritidsaktiviter for barn. 70.000 barn vokser opp i familier som mottar sosialhjelp fra det offentlige.

– Vi vet at over halvparten av sosialhjelpsmottakerne sliter med å gi barna det de trenger. Dette er utfordringer regjeringen må ta på alvor, mener generalsekretæren.

Det er bra at regjeringen foreslår lavere barnehagepriser. Men i forslaget til statsbudsjett for 2024 økes ikke sosialhjelpstønaden eller barnetrygden.

I den ferske Røde Kors-rapporten “Til barnets beste?” forteller foreldre at de på grunn av strømprisene fryser om vinteren. Andre dropper måltider og går sulten så barna skal få nok mat.

– Historiene som fortelles i rapporten hører ikke hjemme i Norge i 2023. Samfunnet har sviktet de fattigste.  Regjeringen må sørge for tiltak som begrenser den sosiale krisen mange nå opplever, sier Bergh.

– Økt sosialhjelp er et viktig tiltak for å hjelpe de som har det aller tøffest økonomisk i landet, sier generalsekretæren.For pressehenvendelser, kontakt:


Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no