Felles markering for ofrene for krigen i Ukraina

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen blir med når seks store hjelpeorganisasjoner sammen med Nobels Fredssenter inviterer til en markering til støtte for ofrene.

Under mottoet «Håp i krigens mørke» vil markeringen få fram behovet for hjelp og omsorg for alle som er rammet av krigen i Ukraina, snart ett år etter at det brøt ut krig i hele Ukraina. Bilder av mennesker rammet av krigen vil bli vist på ytterveggen på Nobels Fredssenter i Oslo.

– Vi vil sammen markere at dette er den største humanitære krisen vi har sett i Europa i etterkrigstiden. Vi må ikke glemme de menneskelige lidelsene. De sivile tapene og behovene for hjelp i Ukraina er enorme, sier Anne Bergh, generalsekretær for Røde Kors på vegne av de seks organisasjonene.

Organisasjonene Caritas, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors er alle sterkt involvert i hjelpearbeidet i Ukraina, nabolandene og Norge.

– Alle er hjertelig velkomne til å delta for å markere sin solidaritet med ofrene for krigen. Vi vil også få fram det sterke engasjementet i Ukraina og resten av Europa, og motivere alle til å fortsette innsatsen for krigens ofre, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Markeringen er torsdag 16. februar klokka 18:00 utenfor Nobels Fredssenter. På arrangementet deltar også Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen. Artisten Maj Britt Andersen og Daniela Reyes vil synge og flyktninger fra Ukraina vil fortelle om situasjonen.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no