Ordren om evakuering av Gaza utløser katastrofale humanitære konsekvenser

Uttalelse fra Den internasjonale Røde Kors-Komiteen (ICRC) om evakueringsordren av Gaza.

"Ingenting kan rettferdiggjøre de grusomme angrepene Israel ble utsatt for forrige helg. Våre hjerter går ut til folk som har mistet familiemedlemmer eller er bekymret for at kjære er tatt som gisler. Vi gjentar vår oppfordring om umiddelbar løslatelse og er klare til å gjennomføre humanitære besøk. Men disse angrepene kan ikke i sin tur rettferdiggjøre den grenseløse ødeleggelsen av Gaza. Partene må ikke forsømme sine juridiske forpliktelser når det gjelder metoder og midler som brukes til å føre krig.

Instruksjonene gitt av israelske myndigheter til befolkningen i Gaza by om å umiddelbart forlate hjemmene sine, kombinert med den fullstendige beleiringen som eksplisitt nekter dem mat, vann og elektrisitet, er ikke forenlig med internasjonal humanitær lov.

Når militærmakter beordrer folk til å forlate hjemmene sine, må alle mulige tiltak iverksettes for å sikre at befolkningen har tilgang til grunnleggende nødvendigheter som mat og vann og at medlemmer av samme familie ikke skilles.

Gaza er et lukket område med begrenset størrelse og ressurser. Folk har ingen trygge steder å gå, og mange, inkludert funksjonshemmede, eldre og syke, vil ikke kunne forlate hjemmene sine. Internasjonal humanitær lov beskytter alle sivile, inkludert de som er igjen. I dag er det umulig for Gazas innbyggere å vite hvilke områder som neste gang vil møte angrep.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) skalerer opp for å gi livreddende nødhjelp. Men teamene våre vil kreve pauser i kampene for å jobbe trygt og effektivt. Med en militær beleiring på plass, vil ikke humanitære organisasjoner, inkludert ICRC, være i stand til å bistå en så massiv fordrivelse av mennesker i Gaza. Behovene er svimlende, og humanitære organisasjoner må kunne øke bistandsvirksomheten.

ICRC-kontoret i Gaza by mottok de samme instruksjonene om å evakuere som andre internasjonale organisasjoner. Vi er ekstremt bekymret for våre kolleger i Gaza og deres familier. Vi er fortsatt forpliktet til å gjøre alt vi kan for å gi humanitær beskyttelse og bistand til befolkningen i Gaza."