Stadig færre går seg vill på fjellet – folk viser godt fjellvett

Så langt i påsken er det rekordfå søksoppdrag for Røde Kors Hjelpekorps. – Folk er blitt flinke til å planlegge turer etter evne, sier Tommy Eriksen i Hjelpekorpset.

Det har kun vært to søksoppdrag for Hjelpekorpset så langt i påsken. Et søksoppdrag er et oppdrag hvor noen er meldt savnet, men som man ikke vet hvor befinner seg. Tidligere år har det vært 27 søkeoppdrag i gjennomsnitt i påskeuka, mens det i toppåret 2008 var hele 64 søkeoppdrag.  

– Vi ser en stor endring de siste årene. Det at vi har færre søksoppdrag forteller oss at folk er bedre rustet til å be om hjelp. Bedre mobildekning og værbestandig utstyr gjør at færre går seg vill på fjellet. Vi tror også påsketuristene er blitt stadig flinkere til å melde fra hvor de går og planlegge turene sine etter evne, sier Eriksen i Hjelpekorpset.  

– Dette er en positiv utvikling for den frivillige redningstjeneste fordi dette krever mindre ressurser av hjelpemannskapet og gjør at man får hjelp raskere, legger Eriksen til.  

Få leteoppdrag – men mange skader 

Selv om som det har vært få oppdrag hvor frivillige leter etter folk som har gått seg vill, har det vært svært mange skader og andre oppdrag hvor Røde Kors-frivillige bistår i påskefjellet. Det er stor utfart i fjellet og mange er på påskeferie. Rapportene vi får fra frivillige over hele landet er at det er mange som nyter fine dager ute i naturen.  

Med stor utfart blir det også mange skader som meldes inn gjennom påsken. Det som topper skadestatistikken, er brudd og forstuing som står for over halvparten av skadene.  

– Påsken har vært hektisk for mannskapene som er på vakt, og vi må helt tilbake til 2018 for å finne en like hektisk påske. De aller fleste av skadene skjer i skiløyper, sier Eriksen.  

Brudd og småskader 

De aller fleste oppdragene for Hjelpekorpset i påskeuka skjer i nærheten av populære tur- og friluftsområder, spesielt i Innlandet og Viken.  

Røde Kors Hjelpekorps har 6000 medlemmer og 150 vakthytter. Frivillige har allerede lagt ned betydelig innsats i å bistå mennesker som har fått problemer i påskefjellet. 

– Nå i påsken har det vært alt fra små skader til svært alvorlige hendelser. Det at frivillige har mulighet til å bistå med frakt til sykehus eller legevakt, gjør at ambulanse og helikopter kan være i beredskap for de mest alvorlige hendelsene, forteller Eriksen.  

Det siste døgnet har Hjelpekorpset deltatt i 38 oppdrag og behandlet 72 skader. Så langt i påsken (tall fra 8. april klokken 08.00) har Røde Kors vært med på 217 oppdrag og behandlet 378 skader.    

 

Gjennom påsken vil Røde Kors sin påskesentral daglig rapportere om hendelser og aksjoner. Medier som ønsker informasjon om beredskapen, bes kontakte:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) pressevakt@redcross.no