Nødhjelp fra Røde Kors på vei fra Oslo til Syria

For å styrke innsatsen for jordskjelvofrene i Syria lettet et lastefly med 14 000 kilo nødhjelpsutstyr fra Oslo lufthavn til Syrias hovedstad Damaskus nå onsdag morgen.

Norges Røde Kors sender store telt med ovner, vannpumper, vannrenseutstyr og annen nødhjelp som Syria Røde Halvmåne trenger for å hjelpe jordskjelvofre. Avgangen var et par dager forsinket på grunn av tekniske problemer.

– Vi har sett store behov for å få bedre husly, tilgang på vann og varme i kulda. Mange av de som har vært rammet av krig og krise har nå også blitt hardt rammet av jordskjelvet. I Aleppo har vi sett at mange av de sammenraste husene var i områder allerede sterkt preget av krigshandlinger over flere år, sier Jørgen Haldorsen, leder for internasjonale programmer og beredskap i Norges Røde Kors.

Han kom i helgen hjem fra jordskjelvområdet, blant annet Aleppo, hvor han har fulgt opp innsatsen og vært med på avklaringene på hvordan Røde Kors i Norge og andre nasjonalforeninger best kan styrke Syria Røde Halvmåne sin innsats for jordskjelvofrene.

– Vi ser også store behov for å styrke helseinnsatsen så raskt som mulig for å hjelpe tusenvis av skadde etter skjelvet. Det er også viktig å forhindre nye sykdomsutbrudd og forhindre en forverring av det pågående kolerautbruddet på grunn av mangel på rent vann. Skadene er ikke så massive som i Tyrkia, men de som er rammet er veldig sårbare på grunn av år med krig og krise, sier Haldorsen.

Norges Røde Kors bistår Syria Røde Halvmåne med en omfattende helseinnsats allerede. Støtten gjelder blant annet seks mobile helseklinikker og fem helsestasjoner i jordskjelvområdene, samt tre sykehus i de store byene som har hjulpet jordskjelvofre i snart to uker

Tyrkia hardest rammet

Det er klart flest omkomne og husløse i de tyrkiske områdene rammet av jordskjelvet, hvor den største nødhjelpsoperasjonen foregår. Her bistår Tyrkia Røde Halvmåne i redningsarbeidet og deler ut nødhjelp. Organisasjonen har et spesielt ansvar for matutdeling med til nå 52,5 millioner matutdelinger fra 3900 frivillige og 1200 ansatte. Dette inkluderer blant annet 34 millioner varme måltider, nesten 8 millioner porsjoner suppe og 38 millioner porsjoner brød, viser en oversikt fredag ettermiddag. 

– Røde Halvmåne i Tyrkia og Syria står helt sentralt i hjelpearbeidet, og er sterke nasjonalforeninger med mange frivillige og ansatte som bidro fra første stund, sier Haldorsen. 

For pressehenvendelser, kontakt:   
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no