Forsyningslinjene til Gaza må åpne for nødhjelp – og holdes åpne

Forsyningslinjene inn til Gaza må åpnes for nødhjelp umiddelbart, og de må holdes åpne slik at livsnødvendig hjelp kan komme til den hardt rammede befolkningen.

Gaza har i nesten to uker vært avstengt fra å få inn nødhjelpsforsyninger som mat, vann, drivstoff og medisiner. Det trengs regelmessig leveranse av bistand til Gaza. Medisinsk personell og annet personell  også få komme inn. 

Røde Kors gjentar vår oppfordring til alle parter om å slippe gjennom lastebiler som står klar med nødhjelp, for å sikre nok nødhjelp til Gaza.

 Den israelske evakueringsordren til befolkningen i Gaza by om å umiddelbart forlate hjemmene sine, kombinert med den fullstendige beleiringen som eksplisitt nekter dem mat, vann og elektrisitet, er ikke forenlig med internasjonal humanitær lov, sier Jørgen Haldorsen, som er utenlandssjef i Røde Kors. 

– Røde Kors-bevegelsen har ikke forlatt Gaza. De er imidlertid ferd med å gå tom for drivstoff, medisinsk utstyr og andre forsyninger i Gaza som kan redde liv, men vi må være i stand til å komme trygt til menneskene som trenger det, sier Haldorsen.

De siste dagene har teamene fra Røde Kors-bevegelsen vært i stand til å levere noe drivstoff til vannsektoren: tankbiler med vann i Gaza by, installert batterier i vannpumpestasjoner for å holde dem i gang, og sette opp vanntanker. I tillegg drifter Palestinsk Røde Halvmåne ambulansetjeneste og to sykehus på Gazastripen.

– Røde Kors kan gjøre mye mer, men da trenger vi sikkerhetsgarantiene for å kunne bevege oss trygt, sier utenlandssjefen. 

Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) har gjort klar 60 tonn nødhjelp og medisinsk utstyr til befolkningen på Gaza som er klar til å kjøre inn fra Egypt så snart grenseovergangen er åpen. 

– Enhver avtale som kan sikre bistand til Gaza er velkommen, men det å kun åpne for et begrenset antall lastebiler med nødhjelp er ikke nok. Sivilbefolkningen mangler de mest grunnleggende forsyningene, som mat, medisiner og drivstoff. Derfor må mye mer nødhjelp må kunne komme inn til sivilbefolkningen, og hjelpearbeidere og medisinsk personell må ha fri tilgang til de som er rammet av konflikten, sier Haldorsen.

  • Sykehusene på Gaza kan ikke lenger fungere som de skal. De trenger elektrisitet for å kunne opprettholde tilbud. Uten drivstoff kan ikke nødaggregater levere strøm. 
  • Fire av fem kloakkrenseanlegg er ute av drift, det femte driver på minimumskapasitet. Det betyr at kloakk pumpes direkte ut i Middelhavet. 
  • Alle avsaltingsanleggene, som gjør sjøvann om til drikkevann, er stengt fordi de verken får strøm gjennom nettet, eller drivstoff til aggregater. Det gjør det nærmest umulig å levere drikkevann til tankbilene som distribuerer rundt på Gazastripen. 

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no