Redningsinnsats går over til nødhjelpsinnsats i Ukraina

Ukraina Røde Kors bidratt i evakueringen av over 2000 mennesker fra de berørte områdene. Redningsinnsatsen vil gå over i en ny fase i løpet av de neste dagene.

I løpet av de nærmeste dagene forventer vi at redningsarbeidet vil gå over i en ny fase av nødhjelpsinnsats, når vannet gradvis trekker seg tilbake.

– Situasjonen vil fortsette å skape store utfordringer for folk som er rammet i lang tid framover. Vannmassene har ført til store ødeleggelser av eiendom og jordbruksområder, samtidig som dette har vært en stor ekstra mental påkjenning for mennesker som har levd midt i krigssonen i lang tid, sier Erik Abild, regionssjef for Europa i Norges Røde Kors.

At elven som nå flommer over er frontlinjen gjør situasjonen mye vanskeligere også for de som jobber med redning og nødhjelpsinnsats. Frivillige og ansatte fra Ukraina Røde Kors har siden Nova Kakhovka-demningen ble ødelagt jobbet med å redde ut berørte fra de flomrammede områdene.

– Kort tid etter ødeleggelsene var lokale Røde Kors på bakken for å bistå med evakuering. Siden tirsdag har Røde Kors arbeidet med evakuering samt utdeling av nødhjelp som mat, vann og hygieneartikler. Internasjonale Røde Kors (ICRC) er i dialog med myndigheter på begge sider av elven om å få tilgang til mennesker som har behov for humanitær hjelp, sier Abild.

Røde Kors støtter lokal beredskap

Røde Kors i Norge jobber i Ukraina med å støtte Ukraina Røde Kors sin nødhjelpsrespons og styrke helsetjenester.

– Fordi Norges Røde Kors allerede har et pågående arbeid i Ukraina, kunne vi umiddelbart gi støtte til våre kollegaer i Ukraina Røde Kors. Vi har også økt støtten til deres nødhjelpsinnsats med ytterligere 5 millioner kroner og tilbudt både ekspertise og utstyr som kan brukes i innsatsen, sier Abild.

Røde Kors i Norge støtter også lokale Røde Kors sine mobile helseteam og beredskapsteam, som bistår i mottak av evakueringstog fra Kherson.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har sendt utstyr til Kherson som kan settes inn for å styrke innsatsen med å sikre rent vann, sammen med lokale myndigheter.

Miner utgjør en stor risiko

Ukraina er et av landene i verden hvor miner og udetonerte eksplosiver utgjør størst risiko.
– Oversvømmelsene har ført til at miner og eksplosiver har flyttet seg. Minene vi før visste hvor var har flyttet på seg og utgjør en enda større trussel. Derfor jobber nå ICRC sammen med lokale myndigheter for å estimere hvor disse eksplosivene vil ende opp når flomvannet trekker seg tilbake, forteller Abild.

Utenriksdepartementet kunngjorde fredag at de bevilger 150 millioner humanitær bistand gjennom Røde Kors-bevegelsen og FN.
– Dette er et viktig bidrag som vil kunne hjelpe mange mennesker som nå og framover befinner seg i en ekstremt vanskelig situasjon omgitt av vann og krig, sier Abild.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt 
+47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no