Stor givervilje til nødhjelpsarbeidet i Marokko og Libya

Omfanget at katastrofene i Nord-Afrika blir tydeligere for hver dag. Nødhjelpsinnsatsen trappes opp og samtidig er det stor givervilje i Norge.

Nesten en uke har gått siden jordskjelvet rammet i fjellområdene av Marokko, samtidig som stormen «Daniel» var på vei mot kysten av Libya. Nå jobber myndigheter og nødhjelpsorganisasjoner for å koordinere nødhjelpsinnsatsen i begge områdene. Både nødhjelpseksperter og nødhjelp er på vei inn i områdene. Røde Kors i Norge jobber allerede i Libya og har en landsrepresentant og et lite team som er i landet og koordinerer arbeidet.

Røde Kors i Norge har fram til fredag morgen samlet inn over 4,7 millioner kroner, fra private givere og næringsliv. Utenriksdepartementet har også kunngjort at de støtter nødhjelpsarbeidet i Marokko gjennom Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) med 10 millioner kroner. I går ble det også kjent at Utenriksdepartementet støtter nødhjelpsinnsatsen i Libya med 25 millioner kroner, blant annet gjennom Røde Kors-bevegelsen.

Sender delegat til Marokko
Nå sender Røde Kors i Norge en delegat som skal jobbe for å koordinere nødhjelpsinnsatsen innen vann- og sanitær, etter jordskjelvet i Marokko.
– Min rolle kommer til å være å koordinere denne innsatsen, sammen med Marokko Røde Halvmåne. Jeg kommer også til å reise ut for å kartlegge behovene og forholdene, for å kunne planlegge innsatsen, sier Zena Alwan, fra Røde Kors sitt internasjonale responsteam i Norge.

Hun kommer til å jobbe tett sammen med Røde Kors sin søsterforening i Marokko, for å koordinere den internasjonale nødhjelpsinnsatsen.
– Tidligere har jeg erfaring fra flomområder, konfliktområder og områder med utbrudd av smittsomme sykdommer. I Marokko er nå behovene for nødhjelp akutte etter naturkatastrofen. Vi vet at jo tidligere innsatsen kommer i gang jo flere liv kan vi redde, forteller Alwan, som reiser til Marokko for et oppdrag på tre måneder.

Deler ut likposer i Libya
Også i Libya mobiliseres nå nødhjelpen etter flommen som rammet aller hardest i kystbyen Derna. Nå setter Røde Kors i Norge inn 3 millioner kroner fra sitt nødhjelpsfond for å komme kjapt i gang med innsatsen.

– Røde Kors i Norge støtter allerede helsearbeidet i Libya. Nå ser vi på hvordan vi kan få ressursene som allerede er på plass i landet til å hjelpe der behovet er aller størst nå. Dette er krevende områder å jobbe i, og det er store behov nå, sier Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors.

Til nå har Libya Røde Halvmåne delt ut 500 likposer. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har bistått med livsviktige medisiner, førstehjelpsutstyr og annet kritisk nødhjelpsmateriale som tepper, madrasser og matlagingsutstyr til lokale myndigheter og Libya Røde Halvmåne. 6000 likposer er også utlevert til lokale myndigheter, for å hjelpe til i håndteringen av de mange tusen døde. Samtidig har ICRC også ytterligere nødhjelpsforsyninger på vei inn i de rammede områdene.

Nesten en fjerdedel av Derna by ble skylt på havet av flommen som kom med voldsom kraft etter at demningene lenger oppe i elven brast. Byen er nå tilgjengelig selv om en del av gatene fremdeles ligger under vann. Sykehuset i byen er også ødelagt og det er stort behov for medisinsk utstyr. Også andre områder av Libya ble rammet av stormen «Daniel».

Behovet for nødhjelp er stort i begge katastrofene og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) ber nå om 900 millioner kroner for nødhjelpsinnsatsen i Marokko, og 120 millioner til nødhjelpsarbeidet i Libya.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no