Massiv innsats de nærmeste dagene

Aldri før har Røde Kors i Norge respondert på så mange hendelser på én gang som under ekstremværet Hans. Så langt har nesten 400 frivillige fra mer enn 40 hjelpekorps vært i aktivitet.

– Situasjonen er dramatisk for veldig mange mennesker. Akkurat nå har vi mobilisert alt av frivillige ressurser i de flomrammede områdene, og vi forbereder oss på stor aktivitet også de neste døgnene. Dette er den mest omfattende innsatsen vi har hatt knyttet til en naturkatastrofe i Norge, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.  

Frivillige fra Røde Kors er i full sving med alt fra evakueringer til flomsikring og matutdeling for evakuerte i Viken og Innlandet. Blant annet har frivillige gått dør til dør for å evakuere berørte i Valdres, mens i Nesbyen har de bistått med evakuering blant annet ved bruk av hjullaster, og i Ål i Hallingdal er frivillige til stede ved to evakueringsentre. Skedsmo og Ullensaker Røde Kors Hjelpekorps sørger for at evakuerte får mat og annen bistand det er behov for. Totalt har mer enn 40 hjelpekorps vært involvert, stort sett på Østlandet, men også inkludert noen redningsoppdrag på Vestlandet tilknyttet ekstremværet. 

Forbereder økt innsats 

Røde Kors forbereder seg nå for å bistå i større områder som ser ut til å bli rammet av massive oversvømmelser og med farevarsler for skred i Innlandet og Viken. Hjelpekorpsene langs Drammensvassdraget og langs Glomma er i beredskap, og i Drammen er det allerede i aktivitet for å bistå med forberedelser som fylling av sandsekker i flomvernet.  

– Flomvannet vil fortsette å øke, og mange steder er svært utsatt for jord- og leirskred. De neste dagene vil innebære både usikkerhet og praktiske utfordringer for mennesker mange steder. Skredfaren er fortsatt ikke over, og fokus vil gradvis flytte til områder hvor det er ventet at flomvannet vil nå i løpet av kort tid – særlig langs i nedre del av de store vassdragene som Glomma, Gudbrandsdalslågen og Drammensvassdraget, sier Bergh. 

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no