Røde Kors forventer styrking av frivillig helseberedskap

I den aller første stortingsmeldingen om helseberedskap anerkjennes frivillig sektors avgjørende rolle i helseberedskapen. Røde Kors forventer at det følger midler med satsningen.

I helseberedskapsmeldingen som ble lagt frem fredag, kommer det frem at Regjeringen ønsker å styrke integreringen av frivillig sektor i helseberedskapen.  

Avgjørende innsats

– Røde Kors er glad for at regjeringen anerkjenner frivilligheten som en viktig beredskapsressurs. Frivilligheten har i det daglige og under store katastrofer vist seg avgjørende for samfunnets mulighet til å ivareta liv og helse, sier Anders Thorheim, leder for samfunnssikkerhet og beredskap i Røde Kors. 

Meldingen fra regjeringen til Stortinget om helseberedskap kommer på overtid, og bør også innebære at det handles raskt for å sikre rammevilkårene til den frivillige helseberedskapen.  

Økt satsning må finansieres

Mens offentlige beredskapsetater som politiet, forsvaret og sivilforsvaret har fått til dels store økninger i sine bevilgninger for å styrke beredskapen de siste årene, har ikke det samme skjedd med støtten til de frivillige beredskapsorganisasjonene.  

– Det koster å drive rekruttering, sørge for opplæring og gjennomføre øvelser. De frivillige organisasjonene bør få en grunnstøtte for å kunne opprettholde og styrke helseberedskapen. Vi stoler på at Stortinget nå følger opp den klare meldingen fra Regjeringen, sier Thorheim. 

Den frivillige, lokale beredskapen er en viktig ressurs ved pandemi, flyktningetilstrømning, ekstremvær, og når noen går seg vill eller er i selvmordsfare. Røde Kors mener alle kommuner bør inngå beredskapsavtaler med frivilligheten, for å sikre god dialog og effektiv ressursbruk når krisene inntreffer. 

– Risikoanalyser viser at vi må ruste oss for flere og samtidige hendelser, som vil kreve mer av den frivillige helseberedskapen. Effekten av den massive frivillige innsatsen under pandemien, viser at frivillig beredskap bør prioriteres, sier beredskapslederen. 

Under pandemien bidro om lag 200 lokalforeninger i Røde Kors på test- og vaksinestasjoner. Frivillige fraktet pasienter i ambulanse, gav råd om smittevern på flyplasser og la ned en stor innsats alle dager, også på julaften og 17. Mai. 

 

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99