Bra at norske myndigheter nå legger til rette for at norske borgere får komme hjem

I dag ble det kjent at norske myndigheter bistår to voksne og tre barn med å reise fra nordøstlige Syria til Norge.

– Det er bra at norske myndigheter nå legger til rette for at norske borgere får komme hjem. Selv på vanskelige prinsipielle spørsmål må vi kunne finne løsninger. Dette er noe Røde Kors har oppfordret norske myndigheter til å finne løsninger på i lang tid, sier Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Røde Kors.

Røde Kors etablerte i mai 2019 et feltsykehus sammen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Syria Røde Halvmåne i den største av leirene i området, Al Hol-leiren. Mange av de som var i leiren da hadde behov for behandling av skader fra den væpnede konflikten.

– Livet i leirene nord-øst i Syria er ekstremt vanskelig, både for voksne, men spesielt for barna. Barna vokser opp uten mulighet til å drømme om framtiden. De humanitære forholdene er veldig vanskelige. Det er stor utrygghet. Dette er ikke et sted for barn å vokse opp, sier Mjærum.

Utfordringen med hva som skal skje med alle de menneskene som er strandet i disse leirene er fremdeles et uavklart spørsmål. Røde Kors mener at flere stater må ta ansvar for å finne løsninger, særlig de med egne borgere i leirene, også Norge.

– Tusener er strandet i leire nord-øst i Syria, inkludert borgere fra mange land. Frarøvet friheten/ og uten en løsning i sikte. Røde Kors mener at norske myndigheter også har et ansvar for å bidra til å finne en løsning, ikke bare for de norske borgerne, sier Mjærum.

– Vi forventer at rettsstaten Norge vil kunne følge opp disse mødrene og deres barn på en forsvarlig måte. På generelt grunnlag mener vi det er viktig at forbrytelser som begås i krig blir etterforsket og at brudd på krigens regler tiltales. Norsk straffelov er godt rustet for dette. Samtidig må vi huske at dette er mennesker som kan ha vært gjennom mye i løpet av mange år og har rett på en human behandling akkurat som alle andre, sier Mjærum.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99
 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no