Røde Kors hever beredskapen i områder som er omfattet av ekstremvarsel

Røde Kors forbereder seg på ekstremværet «Hans» som er forventet å ramme store deler av landet mandag.

– Vi hever beredskapen for å kunne bistå med blant annet søk og redning, evakuering, ivaretakelse av de som er rammet og transport redningsmateriell og livsnødvendigheter til de som er berørt, sier Anders Thorheim, som er leder for samfunnsikkerhet og beredskap i Røde Kors.

Det er sendt ut både flom- og jordskredvarsler i Innlandet, Oslo, Viken nord for Oslo og sør i Trøndelag. I tillegg forventes deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal å bli berørt.

-Vi forbereder oss på at dette vil kunne kreve svært mye av beredskapsapparatet lokalt med de ekstreme nedbørsmengdene som er varslet. Heldigvis har vi mange frivillige med gode lokalkunnskaper i hele området som er omfattet ekstremværvarselet, og som er klare til å bistå med viktig kompetanse og utstyr, sier Thorheim

Røde Kors sin oppgave vil bli å supplere myndighetene der det trengs, og er derfor i dialog med myndighetene, både lokalt og regionalt. Utsatte kommuner som ikke allerede har slik dialog med Røde Kors, oppfordres til å ta kontakt for å styrke beredskapskapasiteten ytterligere.

– Vi er nå i gang med å forberede beredskapstiltak i områdene som er omfattet av ekstremværvarselet, for å kunne støtte beredskapsmyndighetene lokalt om det blir behov for det, sier Thorheim.

For pressehenvendelser, kontakt:
 
Røde Kors pressevakt 
 (ikke SMS) eller