Altfor mange hjelpearbeidere trues på livet

Angrep og vold mot helsepersonell, ambulanser og sykehus truer livet til både pasienter og personell, og reduserer kvaliteten på medisinske tjenester.

– Angrep på helsearbeidere og -strukturer er et klart brudd på internasjonal humanitærrett, og er helt uakseptabelt. Angrepene kan frata folk muligheten til å få livsviktig hjelp og kan få store konsekvenser for det humanitære arbeidet, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

Til tross for dette bombes sykehus, helsepersonell trues og utsettes for vold. Ambulanser blir angrepet og forhindret fra å transportere pasienter for å få livreddende behandling. Senest forrige uke ble fire Røde Kors-frivillige drept i Sør-Sudan. I slutten av januar ble et sykehus i Kherson i Ukraina rammet i et rakettangrep.

– Under væpnet konflikt er partene forpliktet til å tilby helsehjelp til syke og sårede, uansett hvilken side av konflikten de tilhører. Helsepersonell har en spesiell beskyttelse i henhold til krigens folkerett, sier Bergh.

Åpner utstilling

Gjennom utstillingen «Helsetjenester under angrep» som åpner på Jernbanetorget i Oslo i dag, setter Røde Kors søkelyset på beskyttelse av helsearbeidere. Utstillingen blir stående til fredag kl 16.00.

Mellom 2016 og 2020 registrerte Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) 3.780 angrep på helsearbeidere. Det tilsvarer to angrep hver dag. Angrep på helsearbeidere og sårede og pasienter inkluderer drap, voldtekt, fysisk mishandling, plyndring, hindring av helsetjenester og ødeleggelse av medisinske fasiliteter og transportbiler. Dette rammer også pasientene som kan få et dårligere tilbud.

– Samtidig vet vi at det er store mørketall, fordi det er krevende å sikre god informasjon i konfliktsoner. Det vi vet er at det må gjøres mer for å beskytte helsepersonell og medisinske fasiliteter, sier Bergh.  

Viktig å nå alle   

Generalsekretæren mener at Røde Kors og Røde Halvmåne kan spille en viktig rolle for å sikre helsetilbud på tvers av frontlinjer. I land som Ukraina, Syria, Jemen og Afghanistan, bidrar Røde Kors og Røde Halvmåne til at alle de stridende parter har tilgang til helsetilbud. 

– Som nøytral, upartisk og uavhengig organisasjon, kan Røde Kors levere helsetjenester i områder andre ikke har tilgang til. Ikke minst er det viktig å sikre at begge sider av en konflikt faktisk har tilgang til helsetjenester, sier Bergh. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no