Nødhjelpsinnsatsen blir enorm etter jordskjelvet

Røde Kors forbereder seg nå på en stor nødhjelpsinnsats i to land. Samtidig som redningsarbeidet er en kamp mot klokken for å finne overlevende.

Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) ber nå om 2 milliarder norske kroner til nødhjelpsinnsatsen i etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria. Pengene skal gå til en nødhjelpsinnsats som vi pågå i lang tid.

– Røde Kors i Norge har i dag bevilget 10 millioner kroner til å styrke nødhjelpsinnsatsen både i Tyrkia og Syria, sier Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors.

Både i Tyrkia og i Syria pågår det et intenst arbeid for å redde liv og for å finne mennesker som fortsatt er innestengt i ruiner. Det haster nå å finne dem, får dem ut og gi livreddende førstehjelp.

– I Syria har 11 år med krig gjort at mange mennesker bor i hus som ikke kan stå imot et så kraftig jordskjelv. Vi hører at hus fortsatt kollapser, sier Haldorsen.

Samtidig som redningsarbeidet pågår minutt for minutt må vi forberede nødhjelpsinnsats som kommer til å pågå i lang tid framover.

– Vi er midtvinters nå, og det veldig kaldt. Det er krevende for de som kjemper for å overleve fanget under ruiner. Og det blir krevende for alle de som går en natt i møte nå uten et trygt sted å søke ly eller holde varmen, sier Haldorsen.

Tyrkisk Røde Halvmåne har 1.400 frivillige og mer enn 600 profesjonelle ute i redningsarbeidet og har mobilisert store ressurser. De gir psykososial førstehjelp og deler ut telt, tepper og mat i de berørte områdene. For å sørge for mat til flest mulig har de også sendt mobile kjøkken til området, som kan lage mat til mange mennesker.

I Syria er 3.500 frivillige i gang med førstehjelpsinnsats, redningsarbeid og annen nødhjelp i de jordskjelvrammede områdene. Ambulansene frakter skadde til sykehus imens redningsaksjonen pågår for fullt.

– Vi er løpende i dialog med Utenriksdepartementet om støtte til den videre katastroferesponsen, sier Haldorsen.