Røde Kors forbereder humanitær innsats mot hetebølger

Røde Kors forbereder seg på å møte ekstremheten rundt Middelhavet. En ny værstudie viser at klimaendringene gjør de unormalt høye temperaturene sør i Europa og i Nord-Afrika 100 ganger mer sannsynlig.

– Det er særlig de eldste og de yngste som er mest utsatt når det blir veldig varmt. I tillegg er mennesker som jobber utendørs og generelt folk som bor i byer mest utsatt når det kommer en hetebølge, sier klimaanalytiker Cathrine Tranberg Hårsaker i Røde Kors.

En studie fra World Weather Attribution som ble offentlig i dag viser at temperaturene i april i år i flere regioner i Spania, Portugal, Marokko og Algerie er nesten 20 grader over det som er normalt for denne årstiden.

– Rapporten viser at disse temperaturene nesten ikke kunne skjedd uten klimaendringene vi nå ser, og at de menneskeskapte klimaendringene har gjort slike hetebølger 100 ganger mer sannsynlige, sier Hårsaker.

Studien er et forskningssamarbeid med bidrag fra Røde Kors’ klimasenter, og den viser at heten som nå rammer er ekstrem selv når klimaendringene er tatt i betraktning. Den pågående hetebølgen er et eksempel på at forekomsten av ekstremhete øker raskere enn klimaframskrivinger har vist til nå.

– Tøff klimaframtid

I fjor opplevde Europa sin varmeste sommer på 500 år, og mye tyder på at også 2023 blir et svært krevende klimaår. Portugal og Spania opplevde rekordhøye temperaturer i april i år opp mot 38.8°C. I Marokko viste gradestokken hele 41°C i enkelte byer som Sidi-Slimane, Marrakech og Taroudant. Også i Algerie ble det registrert 40°C i april.

– Årets bråtidlige sommervarme i Sør-Europa og Nord-Afrika skjer i flere land på toppen av flere år med tørre forhold som truer jordbruk og vanntilgang, og øker skogbrannfaren. Det er middelhavsområdenes tøffe klimafremtid som nå brutalt tegner seg, sier Hårsaker.

 Beskytter sårbare grupper

Røde Kors-frivillige i en lang rekke land forbereder seg på å beskytte liv og helse i møte med hetebølger. Tidlig informasjon til utsatte grupper er en viktig del av innsatsen. Røde Kors’ klimasenter har utarbeidet en veileder for å håndtere hetebølger i byer.

 – Det handler i særlig grad om å beskytte de sårbare gruppene når heten slår inn. Noen steder går Røde Kors-frivillige på hjemmebesøk hos eldre for å sikre  at de føler seg vel og at de får i seg nok væske. Andre steder, som i Wien i Østerrike, vil Røde Kors tilby folk å komme inn på avkjølingssentre når temperaturene går over 30°C flere dager på rad, sier Hårsaker.

Dødelige katastrofer

En rapport i fjor fra Røde Kors og FN viser at klimaendringene fører til flere dødelige hetebølger og store lidelser over hele verden. 420 millioner mennesker kan beskyttes dersom global oppvarming ikke overstiger 1,5 grader.  De neste tiårene er det ventet hetebølger i Sahel, Sør-Asia og Sørvest-Asia som er varmere enn det menneskekroppen og dagens samfunn vil klare å utholde, viser rapporten «Heat: Preparing for the heatwaves of the future», fra Det internasjonale Røde Kors-forbundet (IFRC) og FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).  

– Hetebølger er blant de dødeligste katastrofene i verden og forårsaker enorme lidelser. Temperaturene stiger over hele verden, men ekstrem hete rammer hardest de som allerede lever med kronisk sykdom, i fattigdom og i land med krig og konflikt. God heteberedskap kan redde liv, men det må også kraftige kutt i klimagassutslippene til for å holde de mest utsatte områdene levelige, sier Hårsaker.

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no