Kritisk innsats for å redde jordskjelvofre i Vest-Afghanistan

Jordskjelvet som har rammet det vestlige Afghanistan har tatt mange liv, og behovet for nødhjelp for de overlevende er enormt. Røde Kors har sendt ni helseteam til området.

Røde Kors i Norge bistår hjelpearbeidet med mobile helseklinikker i området, helsestasjon, nødhjelpsutstyr og nødhjelpseksperter i Herat.

– Det er fortsatt usikkert hvor mange som har omkommet i jordskjelvet, men det er helt sikkert at behovet for nødhjelp vil være omfattende både i akuttfasen vi står i nå og når vinteren etter hvert setter inn, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

Jordskjelvet lørdag har ført til et omfattende redningsarbeid fra Afghanistan Røde Halvmåne, med støtte fra ressursene til Norges Røde Kors som allerede er i landet. Nødhjelpsteam fra Afghansk Røde Halvmåne har besøkt de berørte landsbyene, startet opp redningsarbeidet og rapporterer om omfattende ødeleggelser.

Mer nødhjelp fra Røde Kors er nå på vei. Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen er i ferd med å utløse midler fra katastrofefondet, som også støttes av norske myndigheter.

– Vi bidrar med det vi klarer å få til av ressurser i dette området. Mange steder er vanskelig å nå fram til de som trenger hjelpen. De lokale sykehusene er overbelastet, og det er avgjørende å sikre god helsehjelp i denne kritiske fasen vi står i nå, sier Bergh.

Røde Kors i Norge har et omfattende helsearbeid i landet, sammen med Afghanistan Røde Halvmåne.

– En av våre mobile helseklinikker var i området da jordskjelvet rammet byen Herat og regionen rundt, og ytterligere fire mobile helseklinikker flyttes nå til området. Også en helsestasjon flyttes til Herat for å styrke kapasiteten. Nødhjelpsutstyr som tepper, telt og hygieneutstyr er på vei, og to av delegatene Røde Kors i Norge har i landet bistår nå i Herat, sier generalsekretæren.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no