Trapper opp innsats for 300 000 i Syria rammet av jordskjelv

Røde Kors trapper opp innsatsen for å hjelpe de hardest rammede av jordskjelvet i Syria. – Hjelpearbeidet har pågått for fullt fra første stund, men nå trengs det en massiv nødhjelp.

Over 300 000 har mistet hjemmene sine og bor i midlertidige løsninger, 224 større bygninger har kollapset, og hele 468 skoler er berørt av skjelvet, viser nye anslag fra Syria Røde Halvmåne. Antall døde er anslått til 3500 og 6326 er skadet.  

Syria Røde Halvmåne har jobbet kontinuerlig med å redde overlevende ut av bygninger og gitt helsehjelp og annen nødhjelp.  Skadde har blant annet blitt behandlet på de fem helsesentrene og på mobile helseklinikker støttet av Norges Røde Kors i området da skjelvet skjedde. Sykehusene i Aleppo, Homs og Damaskus, som også drives med norsk støtte, melder at pågangen av skadde som trenger operasjoner er overveldende, og at det er stort behov for forsyninger av medisinsk materiell.

– Innsatsen øker nå til seks mobile helseklinikker, som vil bidra i to skift gjennom døgnet. Vi styrker også Syria Røde Halvmåne med helse- og vanninnsatsen på flere måter og sender ytterligere personell og utstyr, sier Jørgen Haldorsen, leder for internasjonale programmer og beredskap i Røde Kors.

To av helsesentrene som har behandlet jordskjelvofre er i Idlib-området, hvor det har vært store utfordringer å få inn hjelp i områdene som ikke er kontrollert av myndighetene. Syrisk Røde Halvmåne varsler at en nødhjelpskonvoi til Idlib-området er klar for innreise så fort det er avklart med partene og sikkerheten er garantert. Det er i dette området det er rapportert om flest omkomne.

Opptrapping av hjelp 

Røde Kors-bevegelsen har nå team i Syria, inkludert norske delegater, som forbereder en kraftig opptrapping av hjelpen framover, blant annet fra Røde Kors i Norge.  

– Nå trengs en massiv innsats framover for å hjelpe de overlevende. Alle parter må legge uenighet til side for å få nok nødhjelp til alle som er berørt av jordskjelvet, sier Haldorsen, som var i Aleppo før jul for å følge opp helse- og vanninnsatsen i området.   

Haldorsen er glad for signalene om at det skal bli lettere å overføre midler og utstyr til Syria og for å få nødhjelp inn i områdene som ikke er kontrollert av myndighetene.

30.000 i hjelpearbeidet fra Røde Halvmåne i Tyrkia og Syria 

Røde Halvmåne-bevegelsen er tungt involvert i hjelpeinnsatsen i de to landene. Syria Røde Halvmåne oppgir at 12239 frivillige og 5818 ansatte er involvert i hjelpearbeidet, mens Tyrkia Røde Halvmåne har 2600 ansatte og mer enn 9.000 frivillige i hjelpearbeidet.  De gir førstehjelp, psykososial hjelp, deler ut nødhjelp, kjører ambulanse, lager mat eller hjelper til å finne trygge steder å overnatte.  

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no