Karpe tildeles Røde Kors-prisen

Norges Røde Kors’ landsstyre har vedtatt å tildele Røde Kors-prisen for 2023 til musikkgruppen Karpe.

Gruppen får prisen for deres for deres mangeårige engasjement for mangfold, for oppvekstsvilkårene for ungdom og for flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

– Røde Kors tildeler prisen til Karpe på grunn av deres engasjement for fellesskapet. Karpe har med stort engasjement og troverdighet nådd frem med viktige budskap og holdninger til hele befolkningen, på tvers av bakgrunn, etnisitet, religion og geografi, blant annet med bruk av musikk og kultur i utradisjonelle kanaler og på nye måter og utrykk, sier Siri Hatlen, president i Røde Kors.  

Røde Kors-prisen er en anerkjennelse for betydelig personlig innsats i humanitært og/eller sosialt arbeid nasjonalt eller internasjonalt i samsvar med Røde Kors sine grunnideer. Prisen har den siste tiden vært delt ut hvert tredje år. 

Blant tidligere prisvinnere er blant annet Kofi og Nane Annan, Thorvald Stoltenberg,  Elyas Mohammed, Frivillig innsats i forbindelse med terrorhandlingene 22.07.2011, krigsfotograf Harald Henden og Tore Godal.


Priv til red:

Den offisielle prisutdelingen vil foregå i Henry Dunant-salen i Røde Kors sine lokaler i Hausmannsgate 7, fredag 1. desember kl 18.00-18.30.  Kulturministeren vil også være til stede under prisutdelingen.  

Presse som ønsker å dekke prisutdelingen må melde seg på til pressevakt@redcross.no.  
Pressevakt telefon: 948 72 999 (ikke SMS)