Ønsker å øke innsatsen mot de humanitære konsekvensene av klimakrisen og styrke de humanitære prinsippene

Røde Kors sitt landsmøte på Lillestrøm skal vedta nytt hovedprogram og prioriteringer for organisasjonens arbeid de neste tre årene. Det skal også velges nytt landsstyre og president.

Statsministeren skal tale til de frivillige fra hele landet på landsmøtet fredag ettermiddag.

Landsmøtet er Røde Kors' høyeste myndighet og avholdes hvert tredje år. Her deltar mer enn 500 tillitsvalgte fra Røde Kors i hele landet og fra alle deler av organisasjonen for å diskutere humanitære utfordringer og sette retning for arbeidet til Røde Kors i Norge fremover.

I forslaget til nytt hovedprogram er det blant annet foreslått å styrke responsen på de humanitære konsekvensene av klimakrisen og løfte opp arbeidet med Internasjonal Humanitær rett og Røde Kors-prinsippene som et nytt hovedmål.

Det er flere nasjonalforeninger som gjester landsmøtet, blant annet Sudan Røde Halvmåne som står midt i en væpnet konflikt og Myanmar Røde Kors hvor vi har samarbeidet i mange år med blant annet mobile helseklinikker.