Over 10 000 fryktes savnet etter flom i Libya

Flommen og uværet som herjer i Libya har ført til store ødeleggelser, mange døde og et stort antall savnede.

Frivillige jobber med førstehjelp, redningsarbeid og evakuering av mennesker som er rammet av uværet «Daniel», som førte til oversvømmelser etter styrtregn søndag 10. september.

– Vi får dramatiske rapporter fra våre kollegaer i Libya som forteller om en svært krevende nødhjelpsrespons, forteller Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors i Norge.

Ifølge Libya Røde Halvmåne er mer enn 3 000 mennesker døde og over 20 000 har vært nødt til å forlate sine hjem eller har mistet sine hjem. Samtidig som redningsaksjonen pågår jobber også Libya Røde Halvmåne med å gi nødly og psykososial støtte til de berørte.

– Våre kollegaer i Libya Røde Halvmåne antar at mer enn 10 000 mennesker fortsatt er savnet, basert på beregninger ut ifra hvor mange hus som er ødelagt. Hele nabolag har blitt skylt på havet. Dette er en stor katastrofe som rammer store områder, sier Haldorsen.

Et av de hardest rammede områdene er rundt elveleiet som leder ut i Middelhavet ved byen Derna, øst i Libya. Her har to demninger brutt sammen og ført til store oversvømmelser.

For å kartlegge omfanget av skadene har Libya Røde Halvmåne blant annet brukt flyfoto, som viser at 750 bygninger er ødelagt.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no