– Å gi opp klimamålene vil være katastrofalt for menneskeheten

Røde Kors ber norske myndigheter gjøre alt som må til for å nå klimamålene og bidra til å unngå en klimakatastrofe.

– Regjeringen må lytte til klimautvalgets klare anbefaling om mer handling. Det er ikke et alternativ å ikke nå klimamålene, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

Klimakrisen med varmere, våtere og villere vær har enorme konsekvenser for enkeltmennesker og lokalsamfunn over hele verden. Dersom dagens utslippstakt fortsetter, vil dobbelt så mange mennesker som i dag trenge akutt nødhjelp på grunn av klimarelaterte katastrofer innen 2050.

Fredag mottok Klima- og miljøministeren Klimautvalget 2050 sin rapport som handler om hvilke veivalg Norge står foran for å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

– Norge vet hva som skal til for å bremse klimaendringene. En urolig verden er ingen unnskyldning for manglende tiltak for å nå klimaendringene, sier Anne Bergh.

Røde Kors må stadig oftere respondere på konsekvensene av klimaendringene, både i Norge og resten av verden. Flommer, tørke og andre naturkatastrofer krever stadig mer av beredskapsarbeid, klimatilpasning og ren nødhjelp.

– Vi står overfor veivalg som avgjør om vi lykkes med å fjerne de fleste klimautslipp for godt. Å gi opp klimamålene vil gi konsekvenser for menneskeheten som er katastrofale, irreversible og som det ikke er mulig å bygge en beredskap for, sier Bergh

Klimautvalget viser tydelig at Norge må gjøre mer på alle områder for å nå klimamålene. Og vi må gjøre langt mer for å tilpasse oss et samfunn som allerede er rammet av en klimakrise som bare vil bli verre.

– Verken Norge eller verden trenger flere utredninger nå. Vi vet hva som er nødvendig, sier Bergh.

For pressehenvendelser, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no