Røde Kors ber påsketurister være obs på utrygg is: Store lokale variasjoner

Med mildvær flere steder i landet ber Røde Kors turfolket være obs på overvann og smeltende is.

– Godt påskevær i store deler av landet gjør at snøsmeltinga går fort. Spesielt regulerte vann, demninger eller inn- og utløp av elver kan være skumle områder, sier Sølve Kiviranta, medlem av ressursgruppe vann i Røde Kors Hjelpekorps. 

Selv om det fortsatt er farbar is mange steder, er det viktig å planlegge turen godt for å unngå farlige områder. Røde Kors minner om at det er store lokale variasjoner i regionene, også fra vann til vann i samme område.  

– Mye av isen er fremdeles trygg, men vi ber alle om å være svært forsiktige med ferdsel på is i lavlandet på Øst-, Sør- og Vestlandet. Her kan det være utrygge forhold. Uten god kunnskap om lokale forhold og vurdering av is bør man unngå å bevege seg på isen, sier Kiviranta videre.   

Skal man ferdes på is er det lurt å ha med enkle hjelpemidler som kasteline. Man bør også unngå å ferdes alene slik at man kan hjelpe hverandre om uhellet skulle være ute. Røde Kors oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på isvarslene på Varsom.no.  

– Nå på våren smelter isen på en annen måte enn om tidligere i sesongen, og man kan ikke vurdere isen utfra tykkelsen. Det som tidligere har vært trygg is er ikke nødvendigvis det i dag, sier Kiviranta. 

På seinvinteren med stigende temperaturer blir isen til det som kalles våris. Fargen forandrer seg fra hvitt til blågrått og videre mot svart når vanninnholdet øker. På det siste stadiet er det ikke mulig å gå på isen. 

– Fargen kan ikke tas som et trygghetstegn. Når isen smelter på dagen og det blir kaldt om natta, danner det et tynt lag med sørpe som skjuler utrygg is under. Dette kan gjøre vårisen skummel, forklarer Kiviranta og legger til: 

– Overflaten er sprø, ruglete og ser trygg ut. Dette topplaget kan bære på formiddagen etter nattekulde, men på kort tid miste bæreevnen når temperaturen stiger.  

Det siste døgnet har Hjelpekorpset deltatt i 17 oppdrag og behandlet 53 skader. Så langt i påsken (tall fra 7. april klokken 08.00) har Røde Kors vært med på 171 oppdrag og behandlet 271 skader.   

  

Gjennom påsken vil Røde Kors sin påskesentral daglig rapportere om hendelser og aksjoner. Medier som ønsker informasjon om beredskapen, bes kontakte:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no