Over 3.500 barn og unge kontaktet Kors på halsen i skoleferien

Sommerferien har vært hektisk hos de frivillige på hjelpelinjen Kors på halsen. Selvskading er det enkelttemaet flest barn og unge tar opp med de frivillige som er på vakt.

– Flere har tatt kontakt med oss i løpet av sommerferien i år, enn i fjor. Noen barn beskriver at psykiske utfordringer er mer krevende om sommeren når det er ferietid og faste rutiner forsvinner. Mange har behov for å snakke om krangling, relasjoner og familieforhold i ferien, sier Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen.  

De åtte ukene det har vært skoleferie, har over 3.500 barn og unge tatt kontakt med Kors på halsen. Kors på halsen er et samtaletilbud for barn og unge under 18 år, hvor de anonymt kan snakke med frivillige på telefon, chat eller mail via nettsiden.  

Selvskading stort tema 

De fleste som tar kontakt, er jenter. I sommer har 25 prosent av henvendelsene kommet fra gutter. Temaet som aller flest barn og unge tar opp med de frivillige om sommeren, er selvmord og spiseforstyrrelser. Men i år har trenden snudd.  

– Det er en betydelig nedgang i henvendelser om spiseforstyrrelser og selvmord. Om sommeren er det vanligvis svært mange som tar kontakt med oss om kropp og spiseforstyrrelser, men nå er ikke dette lenger engang blant de ti største temaene vi registrerer, sier Kongshaug.  

Samtidig som færre tar kontakt om selvmord og selvmordstanker, er det mange som tar kontakt om selvskading. Selvskading er enkelttemaet flest barn og unge har snakket med de frivillige om i sommer.  

– Det er alvorlig at vi har fått dobbelt så mange henvendelser om selvskading i sommer, sammenlignet med i fjor, sier Kongshaug.  

Andre temaer barn og ungdom vil snakke med de frivillige om, er fakta om kropp, søskenrelasjoner, nedstemthet om sommeren, angst og uro – men også glede og forelskelse.  

– Selv om brorparten av henvendelsene vi får inn er tunge og alvorlige temaer, ser vi også at vi får en del samtaler om forelskelse, om at det er fint å få besøk av familie man ikke ser så ofte i sommerferien og at det er fint å være sammen med venner i skoleferien, sier Kongshaug.  

– Ikke bagatelliser skolestart 

Denne uken starter de aller fleste på skolen igjen. Det er varierte følelser knyttet til skolestart. For noen er dette en uke de har gruet seg til lenge. 

– Skolestart oppleves ulikt. Noen skal kanskje begynne på en ny skole, få nye medelever, lærere og et nytt miljø. Andre skal tilbake til samme klasse som før. Noen gleder seg, mens andre gruer seg fordi de har opplevd mobbing, stress, lite mestring eller det å ikke bli hørt og lyttet til på skolen.  

Det er viktig at voksne ikke bagatelliserer følelsene knyttet til skolestart.  

– De første ukene av skolen kan være spennende, men de er også veldig vanskelige for mange. Lytt til barna og gi støtte og hjelp til å håndtere oppstarten på best mulig måte, sier Kongshaug. 

Røde Kors´ seks tips til de første ukene på skolen

  • Vær organisert. Bruk gjerne litt tid på kvelden for å pakke med deg tingene du trenger på skolen neste dag.  
  • Husk at det er helt normalt å kjenne på spenning eller grue seg til et nytt skoleår. Man er ikke alene om det! 
  • Ikke vær redd for å spørre om hjelp! Kors på halsen er åpent hver dag om du som er under 18 år trenger å snakke med noen.  
  • Husk å ta pauser og ha nok fritid.  
  • Ta kontakt med de frivillige hos Røde Kors digitale leksehjelp om du trenger hjelp med skolearbeidet. Det er gratis! 
  • Bli kjent med en ny person. 

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no