Røde Kors øker helseinnsatsen for mennesker i nød i Ukraina

Røde Kors i Norge styrker innsatsen og støtten til Ukraina Røde Kors i neste år, takket være en solid økt støtte fra norske myndigheter. Det legges opp til en kraftig økning av helseinnsatsen.

– Flere mennesker vil få helsehjelp fra leger, sykepleiere, jordmødre og psykologer, spesielt i områdene nær fronten i sør og i øst hvor behovene er størst. Vi planlegger for å nå 200 000 mennesker rammet av krigen med helsehjelp, nesten dobbelt så mange som i år, sier Jørgen Haldorsen, leder for internasjonale programmer og beredskap.

Det blir også viktig å styrke innsatsen for å fremme humanitære verdier for å blant annet øke respekten for krigens regler og sikre at helseinnsats når fram til alle som er berørt av krigen.  

– Det er en veldig krevende situasjon å kunne hjelpe i de krigsrammede områdene, men som Røde Kors må vi stå på for å hjelpe de som trenger det, uavhengig av hvem de er eller hvor de er, sier Haldorsen.  

Behovene for nødhjelp i Ukraina er store. Røde Kors-bevegelsen er til stede og har samlet hjulpet over 11 millioner mennesker siden februar 2022. De mobile helseteamene som Røde Kors i Norge støtter, har hjulpet mer enn 100 000 mennesker med livsviktig helsehjelp så langt i år. Hver måned får over 10 000 mennesker hjelp fra leger, jordmødre og psykologer fra de mobile helseteamene som drives med norsk støtte.  

Halvparten av sykehus, klinikker og andre helsetjenester har ikke helsepersonell som følge av konflikten. Tilgang til helsetjenester langs frontlinjen er ekstremt krevende. Det er rapportert over 1300 angrep på helsetjenester siden krigen eskalerte for halvannet år siden. Internt fordrevne, folk med kroniske lidelser og de som oppholder seg langs frontlinjen og i de okkuperte områdene i øst har størst vanskeligheter med å få helsehjelp.  

Ifølge FN trenger 14,6 millioner mennesker humanitær helsehjelp i Ukraina i 2023, og Verdens Helseorganisasjon anslår at mellom 23 og 37 prosent av internt fordrevne trenger medisiner og helsehjelp.  

For pressehenvendelser, kontakt: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no