Olav Thon hedres for Pantelotteriet

Norges Røde Kors hedrer Olav Thon for hans humanitære innsats gjennom Pantelotteriet, og tildeler ham Røde Kors-presidentens plakett. Lotteriet har generert flere hundre millioner kroner til frivillig

Presidentens plakett tildeles personer som har gjort en ekstraordinær humanitær innsats for dem Røde Kors er til for. Med engasjement for miljø og humanitært arbeid, lanserte Olav Thon ideen om et lotteri der innsatsen var brukte flasker og bokser. Målet var et miljøvennlig lotteri som samtidig skulle skape varige inntekter til frivilligheten. Pantelotteriet har siden det ble lansert i 2008 generert 650 millioner kroner i inntekter til Røde Kors.

– Pantelotteriet er som et kinderegg. Det bidrar til å hindre forsøpling og sikrer gjenvinning av ressurser, gir et viktig humanitært bidrag og jammen er det moro for dem som vinner i lotteriet også. Det er fint at Pantelotteriet har en samfunnsnytte utover vårt arbeid, og det er oss heller ikke imot at noen kan gå hjem fra butikken med en million kroner, sier Thor Inge Sveinsvoll, president i Røde Kors. 

Pantelotteriet har utviklet seg til å bli en av Røde Kors’ aller viktigste inntektskilder, spesielt for lokalforeningene og hjelpekorpsene over hele Norge. Halvparten av midlene Røde Kors mottar fra Pantelotteriet går til det livsviktige forebyggende arbeidet i den foreningen der automaten står. Det er med på å styrke den lokale beredskapen, motvirke ensomhet og skape trygge og gode møteplasser for barn og unge. I løpet av årene er det startet flere humanitære aktiviteter lokalt, blitt investert i nytt redningsutstyr, og kurset flere tusen frivillige i redningsarbeid, førstehjelp og humanitær aktivitet.

– Det er helt utrolig at tomflasker kan bidra med så mange millioner kroner til humanitært arbeid. Bare i fjor mottok Røde Kors 122 millioner kroner fra Pantelotteriet, som gjorde at 370 lokalforeninger i Røde Kors fikk utdelt til sammen 57 millioner kroner. Dette brukes til humanitære aktiviteter i nærmiljøet, der hvor de lokale behovene til enhver tid er størst, sier Sveinsvoll.

Bilde av Olav Thon med plaketten kan sendes på forespørsel.

For pressehenvendelser, kontakt:   
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no