Røde Kors i full gang med et farlig og omfattende redningsarbeid

Røde Kors-bevegelsen har iverksatt et omfattende og krevende hjelpearbeid i Israel og de palestinske områdene.

Røde Kors ber partene i konflikten stoppe angrepene mot sivile etter en grusom dag med raketter og operasjoner i Israel og de palestinske områdene med mange hundre døde og skadde. 

– Volden vi ser rammer sivile og kan ikke forsvares, sier Jørgen Haldorsen, leder for internasjonale programmer i Røde Kors. 

Han forteller at det rapporteres om store ødeleggelser og massive angrep som har rammet sivile, og om en omfattende og svært risikabel redningsinnsats fra både Israelsk Røde Kors og Palestinsk Røde Halvmåne.  

– Kamphandlingene foregår i tett befolkede områder, så det er svært stor fare for at mange sivile liv går tapt når det brukes så kraftige våpen som raketter og bomber, sier Haldorsen.

Begge nasjonalforeningene i de berørte områdene har vært involvert med tusenvis av frivillige fra de første angrepen kom i morges og gjennom dagen, og driver ambulansetjeneste, førstehjelp og annen redningsinnsats. Israelsk Røde Kors (Magen David Adom) har meldt om flere skadde og en omkommet i sin tjeneste. Israelsk Røde Kors har også bedt mange melde seg for å gi blod og har startet en nasjonal blodkampanje. Palestinsk Røde Halvmåne driver sykehus i Gaza. Det er også rapporter om angrep som har rammet ambulanser og frivillige.

Røde Kors ber partene i konflikten respektere forpliktelsene de har under internasjonal humanitær rett (IHR), som krever at sivile og helsepersonell må respekteres og beskyttes til enhver tid. Den internasjonale Røde Kors-komiteen sier også i en erklæring at «Vi er kjent med rapporter om personer som blir tatt eller varetektsfengslet. Vi vil gjøre det klart at å utføre, eller true med å utføre, en gisseltaking er forbudt i henhold til internasjonal humanitær lov. Alle som er arrestert, inkludert stridende, må behandles humant og med verdighet.» 

– Det er viktig at alle parter gjør det de kan for å hindre en videre eskalering. Samtidig må de forhindre at sivile liv går tapt.

Røde Kors i Norge og internasjonalt forbereder seg på et omfattende og krevende hjelpearbeid i områdene som er rammet. 

– Vi følger utviklingen tett fra vårt regionkontor i Beirut og fra Oslo, og har tilbudt vår støtte der det er behov for det, spesielt innen helsetjenester og med rent vann og annen støtte, sier Haldorsen. 

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no